Chưa được phân loại

Cẩm nang trả góp

  • LỢI ÍCH KHI MUA TRẢ GÓP Ở GOJOY
  • Thủ tục đăng ký và duyệt hồ sơ nhanh chóng qua điện thoại. ( Với hình thức này khách hàng không cần phải ra Store để chờ đợi mà có thể lên hồ sơ trước, nếu hồ sơ hợp lệ thì mới mang đủ giấy tờ ra Store để nhận hàng )
  • Bước 1: Đặt trả góp tại www.gojoy.vn
  • Bước 2: Đợi cuộc gọi từ nhân viên làm hồ sơ của công ty tài chính trong 2 giờ nếu đặt trước 18 giờ, đặt sau giờ này sẽ nhận cuộc gọi trước 12 giờ hôm sau ( Cuộc gọi này sẽ xin các thông tin cá nhân cần thiết để nhập vào hồ sơ đăng ký
    trả góp ).
  • Bước 3: Nhận cuộc gọi thẩm định.
  • Bước 4: Nhận kết quả thẩm định qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.
  • Bước 5: Mang hồ sơ gốc đến cửa hàng và nhận hàng. (hồ sơ sẽ được trả lại sau khi đã đối chiếu).

1 thing https://www.affordable-papers.net/ that really works well when studying the research paper subjects you need is to consider several unique topics.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.