Ps5 Family2
Đặt hàng trước

Máy chơi game
PlayStation 5

Bản có ổ đĩa 4K Blu-ray
Giá bán: 14.490.000đ

Đăng ký đặt trước PlayStation 5

Quý khách vui lòng để lại thông tin, sẽ có nhân viên hỗ trợ đến Quý khách hàng.

  Danh sách 413 khách hàng đã đặt máy PlayStation 5

  Khách hàng

  Số điện thoại

  Trạng thái đặt hàng

  NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO

  xxxx382828

  Đã giao hàng thành công

  VŨ XUÂN HOÀNG

  xxxx271009

  Đã giao hàng thành công

  ANH HẬU

  xxxx691584

  Đã giao hàng thành công

  LÊ ANH TUẤN

  xxxx990688

  Đã giao hàng thành công

  VŨ TRUNG KIÊN

  xxxx987755

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN TÙNG

  xxxx856665

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN CHÍ HOÀNG

  xxxx065990

  Đã giao hàng thành công

  TẠ MÃNH HÒA

  xxxx486967

  Đã giao hàng thành công

  KHOA SEN

  xxxx657258

  Đã giao hàng thành công

  THƯỞNG NGUYỄN

  xxxx498643

  Đã giao hàng thành công

  BÁCH HOÀNG

  xxxx111156

  Đã giao hàng thành công

  TRẦN THÁI HUY

  xxxx991313

  Đã giao hàng thành công

  PHẠM THU NGA

  xxxx238633

  Đã giao hàng thành công

  LÊ ĐỨC ANH

  xxxx021001

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN VIỆT DŨNG

  xxxx611203

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN CÔNG QUYẾT

  xxxx668188

  Đã giao hàng thành công

  TRẦN THỊ HIỀN

  xxxx678188

  Đã giao hàng thành công

  VĂN TIẾN TÚ

  xxxx947585

  Đã giao hàng thành công

  TRẦN NGỌC HÂN

  xxxx105247

  Đã giao hàng thành công

  LÊ QUANG THÁI

  xxxx317038

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN VĂN CƯỜNG

  xxxx005782

  Đã giao hàng thành công

  ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG

  xxxx003664

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN VĂN MẠNH

  xxxx948891

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN HOÀNG HUY

  xxxx083468

  Đã giao hàng thành công

  ANH KHÔI

  xxxx590509

  Đã giao hàng thành công

  HOÀNG LÊ MINH

  xxxx222095

  Đã giao hàng thành công

  ANH HƯNG

  xxxx149774

  Đã giao hàng thành công

  ĐẶNG TIỂU TÔ SA

  xxxx766655

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LINH

  xxxx741998

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ÂU TUẤN TƯỜNG

  xxxx938761

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HIẾU

  xxxx974944

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN CÔNG QUYẾT

  xxxx668188

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HƯƠNG

  xxxx743156

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NGHI

  xxxx300551

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ THỊNH

  xxxx047786

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUÝ LINH

  xxxx796568

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ DIỆP

  xxxx553557

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HARRY

  xxxx258341

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANTUM

  xxxx257915

  Đã đăng ký, chờ hàng

  MATTHEW

  xxxx621494

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THỐNG

  xxxx581810

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐỨC THANH BÌNH

  xxxx660859

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN LỘC

  xxxx565655

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ DUY

  xxxx189718

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐÀO HỮU MINH TĨNH

  xxxx984416

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRIỆU PHÚC QUÝ

  xxxx746936

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ HỒNG ĐỨC

  xxxx920809

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG VĂN MINH

  xxxx069353

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THỌ

  xxxx705437

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ VĂN NGHĨA

  xxxx065301

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM MINH TIẾN

  xxxx816702

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TÚ

  xxxx947585

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NAM PHONG

  xxxx263464

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN DỨC ANH

  xxxx010909

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN CÔNG

  xxxx630571

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN TRỌNG HIẾU

  xxxx651500

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HUYỀN

  xxxx000898

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH NHÂN

  xxxx392690

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TÚ

  xxxx990688

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NHẬT THÀNH

  xxxx102834

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN CAO LỘC

  xxxx565655

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG THẾ KIỆT

  xxxx751042

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ QUỲNH

  xxxx295769

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRƯỜNG

  xxxx445945

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRUNG NGUYEN

  xxxx432231

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LƯU MỸ MÂY

  xxxx633183

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ ÁNH KIM

  xxxx358055

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH DŨNG

  xxxx322277

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐỖ NGỌC

  xxxx736231

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN BÌNH

  xxxx442127

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG ANH GIANG

  xxxx318814

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ VĂN TOÀN

  xxxx644389

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN THỊ YẾN HỒNG

  xxxx711279

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÂM THỊ YẾN HOA

  xxxx685507

  Đã đăng ký, chờ hàng

   TRẦN THỊ HỒNG

  xxxx503898

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN TUẤN HÙNG

  xxxx559445

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HÀ  PHƯƠNG LINH

  xxxx770888

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN VĂN THANH

  xxxx815384

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THƯ VĂN

  xxxx610184

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN TUY PHONG

  xxxx460545

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐINH ĐĂNG BỐN

  xxxx412783

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THANH PHƯƠNG

  xxxx526683

  Đã đăng ký, chờ hàng

   NGUYỄN VĂN TRUNG

  xxxx638217

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HỒ QUỐC TUẤN

  xxxx796353

  Đã đăng ký, chờ hàng

   TRƯƠNG THỊ HƯƠNG

  xxxx738983

  Đã đăng ký, chờ hàng

   NGUYỄN HẠO PHÁT

  xxxx556677

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TUẤN VÕ

  xxxx446363

  Đã đăng ký, chờ hàng

  KIM HOÀNG LƯ

  xxxx676711

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐÔNG NGUYỄN

  xxxx639688

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN ĐĂNG KHOA

  xxxx482158

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH DƯỠNG

  xxxx379369

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN VĂN BÙI

  xxxx866808

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH TÂM BA

  xxxx464504

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN MINH THÀNH

  xxxx410229

  Đã đăng ký, chờ hàng

  KEVIN PHẠM

  xxxx411266

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH DƯƠNG

  xxxx587244

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN QUỐC KIÊN

  xxxx827053

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH SƠN

  xxxx341080

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN LÊ TUẤN PHONG

  xxxx564563

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM TUYÊN

  xxxx743309

  Đã đăng ký, chờ hàng

   NGUYỄN VĂN TOÀN

  xxxx836148

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHÂU LÊ THI NGỌC

  xxxx643499

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG QUỐC ĐẠT

  xxxx691010

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN VĂN TY

  xxxx571088

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ MINH NGHĨA

  xxxx397001

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐĂNG HUY

  xxxx544072

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH NGUYÊN

  xxxx370002

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TUẤN

  xxxx677931

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ THANH TÂM

  xxxx868173

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN THANH PHONG

  xxxx593664

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHƯƠNG PHẠM

  xxxx865999

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH NGUYÊN

  xxxx832297

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH PHƯƠNG

  xxxx555836

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANG DUC LUU

  xxxx470989

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN PHƯỚC NGUYÊN

  xxxx793997

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TUẤN CƯỜNG

  xxxx611960

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH CƯỜNG

  xxxx430425

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HELEN NGUYỄN

  xxxx344275

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VẢI THỊNH HƯNG

  xxxx387329

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHONG NGUYEN

  xxxx871649

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ THƠ

  xxxx882839

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN KIM NHÂN

  xxxx671578

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÌNH HÁN TRƯƠNG

  xxxx353017

  Đã đăng ký, chờ hàng

  XUÂN HỒNG

  xxxx852811

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VĂN TIẾN DŨNG

  xxxx756003

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN LÊ KHANH

  xxxx722585

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐỖ TRƯỜNG GIANG

  xxxx855898

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUỐC TRUNG QUÂN

  xxxx629815

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH THANH

  xxxx478525

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN NGỌC HÙNG

  xxxx315890

  Đã đăng ký, chờ hàng

  KHÁNH NHƯ TRẦN HỮU

  xxxx700076

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG CÔNG HOAN

  xxxx877079

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÙI MINH TRIỀU

  xxxx788008

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THI DƯƠNG

  xxxx541528

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHƯỚC NGUYỄN

  xxxx816564

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐĂNG NHÂN

  xxxx641536

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NHẬT THANH NGUYỄN

  xxxx772789

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUANG DƯƠNG

  xxxx880224

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NHẬT MINH

  xxxx638234

  Đã đăng ký, chờ hàng

  QUỐC CƯỜNG

  xxxx769023

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ THANH HÙNG

  xxxx863675

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DƯƠNG MƯỜI

  xxxx840189

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM MỸ LỢI

  xxxx618999

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHAN THẮNG THUẬN

  xxxx814443

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HAO NGUYEN

  xxxx525295

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔNG THÀNH

  xxxx555872

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH QUANG NGHĨA

  xxxx739058

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÙI NGỌC MINH

  xxxx810066

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VÕ THÀNH TÀI

  xxxx367815

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VƯƠNG VĂN THƯƠNG

  xxxx363284

  Đã đăng ký, chờ hàng

  GIA THÁI

  xxxx648800

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÂM THANH HIẾU

  xxxx864825

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THÁI HÒA

  xxxx643979

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRAN BINH PHUONG

  xxxx445727

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUYNH THANH

  xxxx852369

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG LONG GIANG

  xxxx558628

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG MINH

  xxxx444162

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

  xxxx328541

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYEN TIEN NAM

  xxxx743867

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÝ NHỰT KHANH

  xxxx799833

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THÂN

  xxxx871514

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUANG HIEN

  xxxx346924

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRƯƠNG VĂN

  xxxx618401

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH MINH CẢNH

  xxxx717594

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYEN VAN LONG

  xxxx371663

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DU NGỌC THANH

  xxxx335845

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VÕ THỊ THU

  xxxx386082

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRAN HOAI DANH

  xxxx355699

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN PHÚC HÒA

  xxxx544140

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYÊN SƠN

  xxxx710617

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HÌNH VĂN HOÀNG

  xxxx545138

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN SỸ HẬU

  xxxx791878

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HIỀN

  xxxx606325

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH NGUYỄN

  xxxx877587

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HỒNG THANH

  xxxx428235

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYEN TUAN ANH

  xxxx620738

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VÕ CHÍ CÔNG

  xxxx431841

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ HOÀNG THẠCH

  xxxx442270

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH VŨ

  xxxx399672

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐÀO NGỌC HIẾU

  xxxx725539

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THÀNH CÔNG

  xxxx785986

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DUONG PHUC PHAN

  xxxx761022

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HUỲNH

  xxxx842415

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN ANH CƯỜNG

  xxxx781024

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THẮNG

  xxxx341723

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THIỀU QUANG THÁI

  xxxx688398

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN VĂN ĐẠI

  xxxx656615

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐỒNG MINH SANH

  xxxx612236

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ PHƯỚC TRỌNG

  xxxx863163

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HỒ

  xxxx558649

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN MINH HIẾU

  xxxx755777

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUỐC HỘI

  xxxx561677

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM THANH VĂN

  xxxx629606

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DƯƠNG NAM PHƯƠNG

  xxxx754966

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THANH TRẦN

  xxxx590052

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN MINH

  xxxx881948

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THẾ AN

  xxxx389477

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN MINH TUẤN THANH

  xxxx716288

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN QUANG TÂN

  xxxx852166

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HỒ KHẢI QUỐC

  xxxx636945

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TĂNG NHƯ HUÊ

  xxxx302273

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐẶNG QUỐC QUANG

  xxxx588933

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HỒNG NHUNG

  xxxx789071

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYEN PHI HUNG

  xxxx648861

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TẠ QUANG THẮNG

  xxxx693691

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐƯỜNG MINH ĐỨC

  xxxx458843

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN MINH TIẾN

  xxxx301454

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THANH LAM

  xxxx778878

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐỨC HÙNG

  xxxx349551

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG LONG

  xxxx717254

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

  xxxx449579

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ NGỌC ÁNH

  xxxx326630

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VÕ THANH DƯƠNG

  xxxx296665

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG KIM NGỌC

  xxxx699617

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN TẤN LINH

  xxxx311442

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYEN THANH VUI

  xxxx879846

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ ĐAN

  xxxx757470

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN CÁT HIỆP

  xxxx869592

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHUNG NGỌC THANH UYÊN

  xxxx827199

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH GIA PHÁT

  xxxx433268

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG CÔNG NGỌC

  xxxx370588

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM THIÊN PHƯƠNG

  xxxx570992

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN QUANG TÍN

  xxxx438036

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ CHÚC VÀNG

  xxxx495863

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VĂN TY

  xxxx581360

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH NGHIEP NGUYEN

  xxxx324847

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HÙNG

  xxxx516390

  Đã đăng ký, chờ hàng

  QUÁCH NGỌC LỢI

  xxxx713911

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VŨ XUÂN TÍN

  xxxx866115

  Đã đăng ký, chờ hàng

  QUANG THÀNH

  xxxx640084

  Đã đăng ký, chờ hàng

  QUOC HUY DOAN

  xxxx633311

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THƯƠNG LÊ

  xxxx475969

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGÔ CHÍ DŨNG

  xxxx357378

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HIẾU

  xxxx609615

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG TUẤN NGUYỄN

  xxxx374681

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐÀO LÝ

  xxxx548567

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DƯƠNG TIẾN MINH

  xxxx767870

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐỖ TĂNG XUÂN

  xxxx616996

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN VŨ THIÊN

  xxxx360142

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HÀ

  xxxx471585

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DAO TRONG HUY

  xxxx796442

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH HẠO NAM

  xxxx732654

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THI HOANG LAN LE

  xxxx500848

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HƯƠNG ĐÀM

  xxxx538888

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THÔNG KHẮC NGUYỄN

  xxxx512593

  Đã đăng ký, chờ hàng

  KIM NGÂN

  xxxx640774

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THÁI NGỌC MINH

  xxxx751578

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A.PHƯƠNG

  xxxx497155

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THÚY

  xxxx048083

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ VY

  xxxx726855

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TUẤN

  xxxx314168

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CẨM LINH

  xxxx430040

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HẠNH

  xxxx422061

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ BÌNH

  xxxx380434

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A KHOA

  xxxx724800

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THUỶ

  xxxx701975

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NA

  xxxx141497

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ MẪN

  xxxx666793

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TRINH

  xxxx539366

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THU

  xxxx059737

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ MAI

  xxxx433428

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C TIẾN

  xxxx028787

  Đã đăng ký, chờ hàng

  GREG JAMESON

  xxxx947149

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HOÀNG

  xxxx352200

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A.TÍNH

  xxxx555242

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THU

  xxxx500908

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A.TÚ

  xxxx374592

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A. VŨ

  xxxx138268

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THÙY

  xxxx717458

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUY

  xxxx583211

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÍCH

  xxxx938369

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HÙNG

  xxxx969088

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C ANH

  xxxx888577

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUY

  xxxx588999

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C.VY

  xxxx740709

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TUẤN

  xxxx000552

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THẢO

  xxxx926841

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHING LEE

  xxxx108703

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TIÊN

  xxxx154534

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ELLY

  xxxx993720

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH ĐỨC

  xxxx229427

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHUNG WON JIN

  xxxx305041

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A HẢI

  xxxx813798

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HUY

  xxxx472473

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A VŨ

  xxxx136286

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH VĂN NGHIỆP

  xxxx012376

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ DUNG

  xxxx517587

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TIÊN

  xxxx547969

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRUNG

  xxxx809059

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ Ý

  xxxx059549

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ Ý

  xxxx059549

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DŨNG

  xxxx921466

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ LINH

  xxxx294924

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C HOA

  xxxx572222

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TẤN

  xxxx835460

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C HOA

  xxxx572222

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ PHƯƠNG

  xxxx623968

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HẬU

  xxxx181858

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HOÀN

  xxxx079100

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH PHONG

  xxxx471472

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C TRÂN

  xxxx454220

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HÀ

  xxxx576567

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NGỌC

  xxxx610603

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ LOAN

  xxxx244342

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THIỆN

  xxxx221601

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔ THANH

  xxxx141253

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH KHÁNH

  xxxx375790

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ARASAWA

  xxxx476701

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHÂU MỘNG THÙY

  xxxx419945

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔ TÚ

  xxxx847879

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH  THỊNH

  xxxx796116

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DIỆP

  xxxx835638

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CVETANOKA OFELIJA

  xxxx103124

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A.DƯƠNG

  xxxx771998

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DUYÊN

  xxxx718988

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHEN PO-YEN

  xxxx246717

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HẢI

  xxxx936848

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG

  xxxx728226

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THÀNH

  xxxx449963

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A QUỐC

  xxxx560504

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ PHƯỢNG

  xxxx836699

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THANH

  xxxx325108

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BEN HUANG

  xxxx821797

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHEN

  xxxx508589

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH CHÂU

  xxxx594795

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HƯƠNG QUỲNH

  xxxx885747

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHOU MEZ NING

  xxxx598608

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH MURATA

  xxxx718629

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BRANDON

  xxxx202051

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG VINH

  xxxx818578

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRÍ

  xxxx149650

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TÙNG

  xxxx474344

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THẢO

  xxxx626306

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HOÀNG

  xxxx533435

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG THỊ HƯƠNG

  xxxx867627

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C NGỌC ANH

  xxxx841210

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C PHẤN

  xxxx170200

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C HẢI

  xxxx337700

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TRÚC

  xxxx084982

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔ HỒNG

  xxxx976238

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHÚ CHI

  xxxx804883

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THẾ

  xxxx199929

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HIẾU

  xxxx548991

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A CHẨN

  xxxx553638

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH THẾ HƯNG

  xxxx087905

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHÚ ĐẠO

  xxxx407231

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔ TUYỀN

  xxxx200245

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HOÀNG

  xxxx750705

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C CẨM THU

  xxxx508518

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TUẤN

  xxxx888387

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH NHIỆM

  xxxx183143

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRỌNG

  xxxx654623

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH KIỆT

  xxxx676474

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH KIỆT

  xxxx676474

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TÙNG

  xxxx987844

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHI HAU

  xxxx545499

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ PHUONG

  xxxx333678

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ PHÚC

  xxxx206566

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HÀ

  xxxx791336

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HUYỀN

  xxxx217424

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NGA

  xxxx290684

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH CÔNG

  xxxx440341

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ XUÂN

  xxxx217115

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH PHƯƠNG

  xxxx909839

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A.CHEN

  xxxx517300

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NGA

  xxxx669408

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C SÁNG

  xxxx560959

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH QUÝ

  xxxx335796

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUANG

  xxxx942969

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THI

  xxxx166433

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C TRANG

  xxxx756608

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÙI XUÂN HUY

  xxxx643687

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH DU

  xxxx439415

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DƯƠNG

  xxxx628782

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TRANG

  xxxx452439

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG HIỆP

  xxxx526819

  Đã đăng ký, chờ hàng

  AMAI

  xxxx274386

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANDREAS ARYANTA

  xxxx706087

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ ÂN

  xxxx696405

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ ÂN

  xxxx696405

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH PHONG

  xxxx502250

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HẬU

  xxxx865426

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HẢI

  xxxx303099

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ Ý NHI

  xxxx328552

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHÂU

  xxxx940606

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHI KHÁNH PHƯƠNG

  xxxx360479

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ KHƯƠNG

  xxxx836981

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CAO THỊ LY LY

  xxxx700407

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH CƯỜNG

  xxxx191477

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ GIANG

  xxxx392085

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HIỆP

  xxxx538567

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH.TIẾN

  xxxx631363

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH.NGHĨA

  xxxx111333

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HIEU

  xxxx538938

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TUAN

  xxxx799708

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THỦY

  xxxx394998

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CAO LE KHANH LY

  xxxx991610

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HUNG

  xxxx541944

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HUNG

  xxxx120869

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LINH

  xxxx682921

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRUNG

  xxxx471193

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LONG

  xxxx070624

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔ HOA

  xxxx666588

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOANG GIANG

  xxxx313585

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH BAO

  xxxx251401

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH DUY

  xxxx611304

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH CUONG

  xxxx766528

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LOI

  xxxx691808

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ALEXANDER LOVE

  xxxx034739

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LUAN

  xxxx113014

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHI QUYNH

  xxxx392968

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH JOSE

  xxxx742758

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LỢI

  xxxx691808

  Đã đăng ký, chờ hàng

  Ps5 Ultra High Speed Ssd Blue Icon 01 En 21aug20

  SSD tốc độ cực cao

  Tối đa hóa các phiên chơi của bạn với thời gian tải gần như tức thì cho các trò chơi PS5 ™ đã cài đặt.

  Ps5 Integrated I O Blue Icon 01 En 21aug20

  I / O tích hợp

  Việc tích hợp tùy chỉnh các hệ thống của bảng điều khiển PS5 cho phép người sáng tạo lấy dữ liệu từ SSD nhanh đến mức họ có thể thiết kế trò chơi theo những cách chưa từng có trước đây.

  Trò chơi tuyệt đẹp

  Ngạc nhiên trước đồ họa đáng kinh ngạc và trải nghiệm các tính năng mới của PS5. 
  Ps5 Ray Trace White Icon 01 En 21aug20

  Ray tracing

  Đắm mình trong thế giới với mức độ hiện thực mới khi các tia sáng được mô phỏng riêng biệt, tạo ra các bóng và phản chiếu chân thực trong các trò chơi PS5 được hỗ trợ.

  Ps5 4k Tv Gaming White Icon 01 En 21aug20

  Chơi game trên TV 4K

  Chơi các trò chơi PS5 yêu thích của bạn trên TV 4K tuyệt đẹp của bạn.

  Ps5 120fps White Icon 01 En 21aug20

  Lên đến 120 khung hình / giây với đầu ra 120Hz

  Tận hưởng trải nghiệm chơi trò chơi tốc độ khung hình cao mượt mà và trôi chảy ở tốc độ lên đến 120 khung hình / giây cho các trò chơi tương thích, với hỗ trợ đầu ra 120Hz trên màn hình 4K.

  Ps5 Hdr White Icon 01 En 21aug20

  Công nghệ HDR

  Với TV HDR, các trò chơi PS5 được hỗ trợ hiển thị dải màu sắc sống động và chân thực đến khó tin.

  Ps5 8k White Icon 01 En 21aug20

  Hỗ trợ 8K

  Bảng điều khiển PS5 tương thích với màn hình 8K thông qua hỗ trợ HDMI 2.1.

  Đắm chìm trong ngoạn mục

  Khám phá trải nghiệm chơi game sâu sắc hơn với hỗ trợ phản hồi xúc giác, trình kích hoạt thích ứng và công nghệ Âm thanh 3D.
  3d Audio Icon 01 En 15jun20

  Tempest 3D AudioTech

  Đắm mình trong khung cảnh âm thanh, nơi bạn có cảm giác như thể âm thanh đến từ mọi hướng. Môi trường xung quanh bạn thực sự trở nên sống động với Tempest 3D AudioTech với tai nghe tương thích trong các trò chơi được hỗ trợ.

  Nâng cao giác quan của bạn

  Bộ điều khiển không dây DualSense ™ cho PS5 cung cấp phản hồi xúc giác chìm đắm , bộ kích hoạt thích ứng động và micrô tích hợp, tất cả đều được tích hợp vào một thiết kế mang tính biểu tượng.
  Ps5 Haptic Feedback Icon Blue 01 En 25aug20

  Phản hồi xúc giác

  Trải nghiệm phản hồi xúc giác qua bộ điều khiển không dây DualSense trong các tựa game PS5 được chọn và cảm nhận hiệu ứng và tác động của các hành động trong trò chơi của bạn thông qua phản hồi cảm giác động.

  Ps5 Adaptive Triggers Blue Icon 01 En 25aug20

  Kích hoạt thích ứng

  Nắm bắt rõ các trình kích hoạt thích ứng nhập vai, có các mức độ kháng động mô phỏng tác động vật lý của các hoạt động trong trò chơi trong một số trò chơi PS5.

  Astros Playroom Screenshot 11 En 10dec20

  ASTRO's PLAYROOM

  Khám phá bốn thế giới, mỗi thế giới thể hiện lối chơi sáng tạo bằng cách sử dụng các tính năng mới và linh hoạt của bộ điều khiển không dây PS5 DualSense ™

  Giải trí và sáng tạo nội dung

  Ps5 4k Disc Blue Icon 01 En 21aug20

  4K Ultra HD Blu-ray

  Xem các đĩa Blu-ray 4K trên TV 4K đẹp mắt của bạn với bảng điều khiển PS5 (không bao gồm PS5 Digital Edition).

  Ps5 4k Streaming Blue Icon 01 En 21aug20

  Phát trực tuyến giải trí 4K

  Truyền phát nội dung giải trí 4K từ các ứng dụng được hỗ trợ yêu thích của bạn trên PS5 với TV 4K của bạn.

  Ps5 Create Share Blue Icon 01 En 21aug20

  Tạo và chia sẻ nội dung

  Tạo ảnh chụp màn hình và video từ trò chơi của bạn. Chia sẻ chúng với những người chơi khác trên PlayStation Network hoặc trên một số ứng dụng truyền thông xã hội.

  Thông số kỹ thuật

  CPU

  x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

  8 Cores / 16 Threads

  Variable frequency, up to 3.5 GHz

  GPU

  AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine

  Ray Tracing Acceleration

  Variable frequency, up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

  System Memory

  GDDR6 16GB

  448GB/s Bandwidth

  SSD

  825GB

  5.5GB/s Read Bandwidth (Raw)

  Optical Drive

  Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV

  BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV

  BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV

  DVD ~3.2xCLV

  PS5 Game Disc

  Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc

  Video Out

  HDMI™ OUT port
  Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver.2.1)

  Audio

  “Tempest” 3D AudioTech

  Dimensions

  PS5: Approx. 390mm x 104mm x 260mm (width x height x depth)

  (excludes largest projection, excludes Base)

  Weight

  PS5: 4.5kg

  Power

  PS5: 350W

  Input/Output

  USB Type-A port (Hi-Speed USB)

  USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2
  USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps)

  Networking

  Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

  Bluetooth® 5.1

  Playstation 5 With Dualsense Front Product Shot 01 Ps5 En 30jul20
  Giỏ hàng
  Menu
  0 items Giỏ hàng
  Blog

  Đăng nhập

  Chưa có tài khoản?