Ps5 Family2
Đặt hàng trước

Máy chơi game
PlayStation 5

Bản có ổ đĩa 4K Blu-ray
Giá bán: 14.490.000đ

Hethang

Danh sách 437 khách hàng đã đặt máy PlayStation 5

Khách hàng

Số điện thoại

Trạng thái đặt hàng

CHUNG THỊ THANH TRÚC

xxxx134168

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

xxxx310384

Đã giao hàng thành công

LÊ HỮU PHƯỚC

xxxx703869

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

xxxx784656

Đã giao hàng thành công

BÙI LỄ NAM TIẾN

xxxx517175

Đã giao hàng thành công

LÊ THỊ THỦY

xxxx595903

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

xxxx890207

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN THỊ THANH NGA

xxxx666091

Đã giao hàng thành công

TRẦN THÁI HUY

xxxx382845

Đã giao hàng thành công

CHỊ HỒNG TRÚC

xxxx259348

Đã giao hàng thành công

ANH TÂM

xxxx991313

Đã giao hàng thành công

VŨ ANH NHƯ QUỲNH

xxxx993799

Đã cọc, chờ giao hàng

DƯƠNG NGỌC TOÀN

xxxx986689

Đã cọc, chờ giao hàng

HÀ LAI TRUNG HẬU

xxxx999029

Đã đăng ký, chờ hàng

LA TẤN PHÁT

xxxx885544

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ VIỆT CƯỜNG

xxxx786089

Đã đăng ký, chờ hàng

CAO HOÀNG QUÂN

xxxx411993

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN MINH NHỰT

xxxx240382

Đã đăng ký, chờ hàng

NGÔ GIA LONG

xxxx770557

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ ANH DŨNG

xxxx414208

 Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN ĐỖ MINH KHƯƠNG

 xxxx512471

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH KHÁNH

 Xxxx82465

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO

xxxx382828

Đã giao hàng thành công

VŨ XUÂN HOÀNG

xxxx271009

Đã giao hàng thành công

ANH HẬU

xxxx691584

Đã giao hàng thành công

LÊ ANH TUẤN

xxxx990688

Đã giao hàng thành công

VŨ TRUNG KIÊN

xxxx987755

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN TÙNG

xxxx856665

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN CHÍ HOÀNG

xxxx065990

Đã giao hàng thành công

TẠ MÃNH HÒA

xxxx486967

Đã giao hàng thành công

KHOA SEN

xxxx657258

Đã giao hàng thành công

THƯỞNG NGUYỄN

xxxx498643

Đã giao hàng thành công

BÁCH HOÀNG

xxxx111156

Đã giao hàng thành công

TRẦN THÁI HUY

xxxx991313

Đã giao hàng thành công

PHẠM THU NGA

xxxx238633

Đã giao hàng thành công

LÊ ĐỨC ANH

xxxx021001

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN VIỆT DŨNG

xxxx611203

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN CÔNG QUYẾT

xxxx668188

Đã giao hàng thành công

TRẦN THỊ HIỀN

xxxx678188

Đã giao hàng thành công

VĂN TIẾN TÚ

xxxx947585

Đã giao hàng thành công

TRẦN NGỌC HÂN

xxxx105247

Đã giao hàng thành công

LÊ QUANG THÁI

xxxx317038

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

xxxx005782

Đã giao hàng thành công

ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG

xxxx003664

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN VĂN MẠNH

xxxx948891

Đã giao hàng thành công

NGUYỄN HOÀNG HUY

xxxx083468

Đã giao hàng thành công

ANH KHÔI

xxxx590509

Đã giao hàng thành công

HOÀNG LÊ MINH

xxxx222095

Đã giao hàng thành công

ANH HƯNG

xxxx149774

Đã giao hàng thành công

ĐẶNG TIỂU TÔ SA

xxxx766655

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH LINH

xxxx741998

Đã đăng ký, chờ hàng

ÂU TUẤN TƯỜNG

xxxx938761

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HIẾU

xxxx974944

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN CÔNG QUYẾT

xxxx668188

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ HƯƠNG

xxxx743156

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ NGHI

xxxx300551

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ THỊNH

xxxx047786

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ QUÝ LINH

xxxx796568

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ DIỆP

xxxx553557

Đã đăng ký, chờ hàng

HARRY

xxxx258341

Đã đăng ký, chờ hàng

ANTUM

xxxx257915

Đã đăng ký, chờ hàng

MATTHEW

xxxx621494

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH THỐNG

xxxx581810

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN ĐỨC THANH BÌNH

xxxx660859

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN LỘC

xxxx565655

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ DUY

xxxx189718

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐÀO HỮU MINH TĨNH

xxxx984416

Đã đăng ký, chờ hàng

TRIỆU PHÚC QUÝ

xxxx746936

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ HỒNG ĐỨC

xxxx920809

Đã đăng ký, chờ hàng

TRƯƠNG VĂN MINH

xxxx069353

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH THỌ

xxxx705437

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ VĂN NGHĨA

xxxx065301

Đã đăng ký, chờ hàng

PHẠM MINH TIẾN

xxxx816702

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TÚ

xxxx947585

Đã đăng ký, chờ hàng

NAM PHONG

xxxx263464

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN DỨC ANH

xxxx010909

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN CÔNG

xxxx630571

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN TRỌNG HIẾU

xxxx651500

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ HUYỀN

xxxx000898

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH NHÂN

xxxx392690

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TÚ

xxxx990688

Đã đăng ký, chờ hàng

NHẬT THÀNH

xxxx102834

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN CAO LỘC

xxxx565655

Đã đăng ký, chờ hàng

TRƯƠNG THẾ KIỆT

xxxx751042

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ QUỲNH

xxxx295769

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TRƯỜNG

xxxx445945

Đã đăng ký, chờ hàng

TRUNG NGUYEN

xxxx432231

Đã đăng ký, chờ hàng

LƯU MỸ MÂY

xxxx633183

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ ÁNH KIM

xxxx358055

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH DŨNG

xxxx322277

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN ĐỖ NGỌC

xxxx736231

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN BÌNH

xxxx442127

Đã đăng ký, chờ hàng

HOÀNG ANH GIANG

xxxx318814

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ VĂN TOÀN

xxxx644389

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN THỊ YẾN HỒNG

xxxx711279

Đã đăng ký, chờ hàng

LÂM THỊ YẾN HOA

xxxx685507

Đã đăng ký, chờ hàng

 TRẦN THỊ HỒNG

xxxx503898

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN TUẤN HÙNG

xxxx559445

Đã đăng ký, chờ hàng

HÀ  PHƯƠNG LINH

xxxx770888

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN VĂN THANH

xxxx815384

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN THƯ VĂN

xxxx610184

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN TUY PHONG

xxxx460545

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐINH ĐĂNG BỐN

xxxx412783

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

xxxx526683

Đã đăng ký, chờ hàng

 NGUYỄN VĂN TRUNG

xxxx638217

Đã đăng ký, chờ hàng

HỒ QUỐC TUẤN

xxxx796353

Đã đăng ký, chờ hàng

 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG

xxxx738983

Đã đăng ký, chờ hàng

 NGUYỄN HẠO PHÁT

xxxx556677

Đã đăng ký, chờ hàng

TUẤN VÕ

xxxx446363

Đã đăng ký, chờ hàng

KIM HOÀNG LƯ

xxxx676711

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐÔNG NGUYỄN

xxxx639688

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN ĐĂNG KHOA

xxxx482158

Đã đăng ký, chờ hàng

THANH DƯỠNG

xxxx379369

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN VĂN BÙI

xxxx866808

Đã đăng ký, chờ hàng

HUỲNH TÂM BA

xxxx464504

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN MINH THÀNH

xxxx410229

Đã đăng ký, chờ hàng

KEVIN PHẠM

xxxx411266

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH DƯƠNG

xxxx587244

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN QUỐC KIÊN

xxxx827053

Đã đăng ký, chờ hàng

HUỲNH SƠN

xxxx341080

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN LÊ TUẤN PHONG

xxxx564563

Đã đăng ký, chờ hàng

PHẠM TUYÊN

xxxx743309

Đã đăng ký, chờ hàng

 NGUYỄN VĂN TOÀN

xxxx836148

Đã đăng ký, chờ hàng

CHÂU LÊ THI NGỌC

xxxx643499

Đã đăng ký, chờ hàng

TRƯƠNG QUỐC ĐẠT

xxxx691010

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN VĂN TY

xxxx571088

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ MINH NGHĨA

xxxx397001

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐĂNG HUY

xxxx544072

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH NGUYÊN

xxxx370002

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TUẤN

xxxx677931

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ THANH TÂM

xxxx868173

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN THANH PHONG

xxxx593664

Đã đăng ký, chờ hàng

CHƯƠNG PHẠM

xxxx865999

Đã đăng ký, chờ hàng

THANH NGUYÊN

xxxx832297

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH PHƯƠNG

xxxx555836

Đã đăng ký, chờ hàng

THANG DUC LUU

xxxx470989

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN PHƯỚC NGUYÊN

xxxx793997

Đã đăng ký, chờ hàng

TUẤN CƯỜNG

xxxx611960

Đã đăng ký, chờ hàng

THANH CƯỜNG

xxxx430425

Đã đăng ký, chờ hàng

HELEN NGUYỄN

xxxx344275

Đã đăng ký, chờ hàng

VẢI THỊNH HƯNG

xxxx387329

Đã đăng ký, chờ hàng

PHONG NGUYEN

xxxx871649

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ THƠ

xxxx882839

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN KIM NHÂN

xxxx671578

Đã đăng ký, chờ hàng

BÌNH HÁN TRƯƠNG

xxxx353017

Đã đăng ký, chờ hàng

XUÂN HỒNG

xxxx852811

Đã đăng ký, chờ hàng

VĂN TIẾN DŨNG

xxxx756003

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN LÊ KHANH

xxxx722585

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐỖ TRƯỜNG GIANG

xxxx855898

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ QUỐC TRUNG QUÂN

xxxx629815

Đã đăng ký, chờ hàng

THANH THANH

xxxx478525

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN NGỌC HÙNG

xxxx315890

Đã đăng ký, chờ hàng

KHÁNH NHƯ TRẦN HỮU

xxxx700076

Đã đăng ký, chờ hàng

TRƯƠNG CÔNG HOAN

xxxx877079

Đã đăng ký, chờ hàng

BÙI MINH TRIỀU

xxxx788008

Đã đăng ký, chờ hàng

THI DƯƠNG

xxxx541528

Đã đăng ký, chờ hàng

PHƯỚC NGUYỄN

xxxx816564

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN ĐĂNG NHÂN

xxxx641536

Đã đăng ký, chờ hàng

NHẬT THANH NGUYỄN

xxxx772789

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ QUANG DƯƠNG

xxxx880224

Đã đăng ký, chờ hàng

NHẬT MINH

xxxx638234

Đã đăng ký, chờ hàng

QUỐC CƯỜNG

xxxx769023

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ THANH HÙNG

xxxx863675

Đã đăng ký, chờ hàng

DƯƠNG MƯỜI

xxxx840189

Đã đăng ký, chờ hàng

PHẠM MỸ LỢI

xxxx618999

Đã đăng ký, chờ hàng

PHAN THẮNG THUẬN

xxxx814443

Đã đăng ký, chờ hàng

HAO NGUYEN

xxxx525295

Đã đăng ký, chờ hàng

CÔNG THÀNH

xxxx555872

Đã đăng ký, chờ hàng

HUỲNH QUANG NGHĨA

xxxx739058

Đã đăng ký, chờ hàng

BÙI NGỌC MINH

xxxx810066

Đã đăng ký, chờ hàng

VÕ THÀNH TÀI

xxxx367815

Đã đăng ký, chờ hàng

VƯƠNG VĂN THƯƠNG

xxxx363284

Đã đăng ký, chờ hàng

GIA THÁI

xxxx648800

Đã đăng ký, chờ hàng

LÂM THANH HIẾU

xxxx864825

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN THÁI HÒA

xxxx643979

Đã đăng ký, chờ hàng

TRAN BINH PHUONG

xxxx445727

Đã đăng ký, chờ hàng

HUYNH THANH

xxxx852369

Đã đăng ký, chờ hàng

TRƯƠNG LONG GIANG

xxxx558628

Đã đăng ký, chờ hàng

HOÀNG MINH

xxxx444162

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

xxxx328541

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYEN TIEN NAM

xxxx743867

Đã đăng ký, chờ hàng

LÝ NHỰT KHANH

xxxx799833

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN THÂN

xxxx871514

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ QUANG HIEN

xxxx346924

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TRƯƠNG VĂN

xxxx618401

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH MINH CẢNH

xxxx717594

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYEN VAN LONG

xxxx371663

Đã đăng ký, chờ hàng

DU NGỌC THANH

xxxx335845

Đã đăng ký, chờ hàng

VÕ THỊ THU

xxxx386082

Đã đăng ký, chờ hàng

TRAN HOAI DANH

xxxx355699

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN PHÚC HÒA

xxxx544140

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYÊN SƠN

xxxx710617

Đã đăng ký, chờ hàng

HÌNH VĂN HOÀNG

xxxx545138

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN SỸ HẬU

xxxx791878

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN HIỀN

xxxx606325

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH NGUYỄN

xxxx877587

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN HỒNG THANH

xxxx428235

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYEN TUAN ANH

xxxx620738

Đã đăng ký, chờ hàng

VÕ CHÍ CÔNG

xxxx431841

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ HOÀNG THẠCH

xxxx442270

Đã đăng ký, chờ hàng

THANH VŨ

xxxx399672

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐÀO NGỌC HIẾU

xxxx725539

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN THÀNH CÔNG

xxxx785986

Đã đăng ký, chờ hàng

DUONG PHUC PHAN

xxxx761022

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN HUỲNH

xxxx842415

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN ANH CƯỜNG

xxxx781024

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN THẮNG

xxxx341723

Đã đăng ký, chờ hàng

THIỀU QUANG THÁI

xxxx688398

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN VĂN ĐẠI

xxxx656615

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐỒNG MINH SANH

xxxx612236

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ PHƯỚC TRỌNG

xxxx863163

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN HỒ

xxxx558649

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN MINH HIẾU

xxxx755777

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ QUỐC HỘI

xxxx561677

Đã đăng ký, chờ hàng

PHẠM THANH VĂN

xxxx629606

Đã đăng ký, chờ hàng

DƯƠNG NAM PHƯƠNG

xxxx754966

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN THANH TRẦN

xxxx590052

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN MINH

xxxx881948

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN THẾ AN

xxxx389477

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN MINH TUẤN THANH

xxxx716288

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN QUANG TÂN

xxxx852166

Đã đăng ký, chờ hàng

HỒ KHẢI QUỐC

xxxx636945

Đã đăng ký, chờ hàng

TĂNG NHƯ HUÊ

xxxx302273

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐẶNG QUỐC QUANG

xxxx588933

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN HỒNG NHUNG

xxxx789071

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYEN PHI HUNG

xxxx648861

Đã đăng ký, chờ hàng

TẠ QUANG THẮNG

xxxx693691

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐƯỜNG MINH ĐỨC

xxxx458843

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN MINH TIẾN

xxxx301454

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN THANH LAM

xxxx778878

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN ĐỨC HÙNG

xxxx349551

Đã đăng ký, chờ hàng

HOÀNG LONG

xxxx717254

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

xxxx449579

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ NGỌC ÁNH

xxxx326630

Đã đăng ký, chờ hàng

VÕ THANH DƯƠNG

xxxx296665

Đã đăng ký, chờ hàng

TRƯƠNG KIM NGỌC

xxxx699617

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN TẤN LINH

xxxx311442

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYEN THANH VUI

xxxx879846

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ ĐAN

xxxx757470

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN CÁT HIỆP

xxxx869592

Đã đăng ký, chờ hàng

CHUNG NGỌC THANH UYÊN

xxxx827199

Đã đăng ký, chờ hàng

HUỲNH GIA PHÁT

xxxx433268

Đã đăng ký, chờ hàng

HOÀNG CÔNG NGỌC

xxxx370588

Đã đăng ký, chờ hàng

PHẠM THIÊN PHƯƠNG

xxxx570992

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN QUANG TÍN

xxxx438036

Đã đăng ký, chờ hàng

LÊ CHÚC VÀNG

xxxx495863

Đã đăng ký, chờ hàng

VĂN TY

xxxx581360

Đã đăng ký, chờ hàng

THANH NGHIEP NGUYEN

xxxx324847

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN HÙNG

xxxx516390

Đã đăng ký, chờ hàng

QUÁCH NGỌC LỢI

xxxx713911

Đã đăng ký, chờ hàng

VŨ XUÂN TÍN

xxxx866115

Đã đăng ký, chờ hàng

QUANG THÀNH

xxxx640084

Đã đăng ký, chờ hàng

QUOC HUY DOAN

xxxx633311

Đã đăng ký, chờ hàng

THƯƠNG LÊ

xxxx475969

Đã đăng ký, chờ hàng

NGÔ CHÍ DŨNG

xxxx357378

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN HIẾU

xxxx609615

Đã đăng ký, chờ hàng

HOÀNG TUẤN NGUYỄN

xxxx374681

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN ĐÀO LÝ

xxxx548567

Đã đăng ký, chờ hàng

DƯƠNG TIẾN MINH

xxxx767870

Đã đăng ký, chờ hàng

ĐỖ TĂNG XUÂN

xxxx616996

Đã đăng ký, chờ hàng

TRẦN VŨ THIÊN

xxxx360142

Đã đăng ký, chờ hàng

NGUYỄN HÀ

xxxx471585

Đã đăng ký, chờ hàng

DAO TRONG HUY

xxxx796442

Đã đăng ký, chờ hàng

HUỲNH HẠO NAM

xxxx732654

Đã đăng ký, chờ hàng

THI HOANG LAN LE

xxxx500848

Đã đăng ký, chờ hàng

HƯƠNG ĐÀM

xxxx538888

Đã đăng ký, chờ hàng

THÔNG KHẮC NGUYỄN

xxxx512593

Đã đăng ký, chờ hàng

KIM NGÂN

xxxx640774

Đã đăng ký, chờ hàng

THÁI NGỌC MINH

xxxx751578

Đã đăng ký, chờ hàng

A.PHƯƠNG

xxxx497155

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ THÚY

xxxx048083

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ VY

xxxx726855

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TUẤN

xxxx314168

Đã đăng ký, chờ hàng

CẨM LINH

xxxx430040

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ HẠNH

xxxx422061

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ BÌNH

xxxx380434

Đã đăng ký, chờ hàng

A KHOA

xxxx724800

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ THUỶ

xxxx701975

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ NA

xxxx141497

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ MẪN

xxxx666793

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ TRINH

xxxx539366

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ THU

xxxx059737

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ MAI

xxxx433428

Đã đăng ký, chờ hàng

C TIẾN

xxxx028787

Đã đăng ký, chờ hàng

GREG JAMESON

xxxx947149

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HOÀNG

xxxx352200

Đã đăng ký, chờ hàng

A.TÍNH

xxxx555242

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ THU

xxxx500908

Đã đăng ký, chờ hàng

A.TÚ

xxxx374592

Đã đăng ký, chờ hàng

A. VŨ

xxxx138268

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ THÙY

xxxx717458

Đã đăng ký, chờ hàng

HUY

xxxx583211

Đã đăng ký, chờ hàng

BÍCH

xxxx938369

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HÙNG

xxxx969088

Đã đăng ký, chờ hàng

C ANH

xxxx888577

Đã đăng ký, chờ hàng

HUY

xxxx588999

Đã đăng ký, chờ hàng

C.VY

xxxx740709

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TUẤN

xxxx000552

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ THẢO

xxxx926841

Đã đăng ký, chờ hàng

CHING LEE

xxxx108703

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ TIÊN

xxxx154534

Đã đăng ký, chờ hàng

ELLY

xxxx993720

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH ĐỨC

xxxx229427

Đã đăng ký, chờ hàng

CHUNG WON JIN

xxxx305041

Đã đăng ký, chờ hàng

A HẢI

xxxx813798

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HUY

xxxx472473

Đã đăng ký, chờ hàng

A VŨ

xxxx136286

Đã đăng ký, chờ hàng

HUỲNH VĂN NGHIỆP

xxxx012376

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ DUNG

xxxx517587

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ TIÊN

xxxx547969

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TRUNG

xxxx809059

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ Ý

xxxx059549

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ Ý

xxxx059549

Đã đăng ký, chờ hàng

DŨNG

xxxx921466

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ LINH

xxxx294924

Đã đăng ký, chờ hàng

C HOA

xxxx572222

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TẤN

xxxx835460

Đã đăng ký, chờ hàng

C HOA

xxxx572222

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ PHƯƠNG

xxxx623968

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ HẬU

xxxx181858

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HOÀN

xxxx079100

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH PHONG

xxxx471472

Đã đăng ký, chờ hàng

C TRÂN

xxxx454220

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ HÀ

xxxx576567

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ NGỌC

xxxx610603

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ LOAN

xxxx244342

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH THIỆN

xxxx221601

Đã đăng ký, chờ hàng

CÔ THANH

xxxx141253

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH KHÁNH

xxxx375790

Đã đăng ký, chờ hàng

ARASAWA

xxxx476701

Đã đăng ký, chờ hàng

CHÂU MỘNG THÙY

xxxx419945

Đã đăng ký, chờ hàng

CÔ TÚ

xxxx847879

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH  THỊNH

xxxx796116

Đã đăng ký, chờ hàng

DIỆP

xxxx835638

Đã đăng ký, chờ hàng

CVETANOKA OFELIJA

xxxx103124

Đã đăng ký, chờ hàng

A.DƯƠNG

xxxx771998

Đã đăng ký, chờ hàng

DUYÊN

xxxx718988

Đã đăng ký, chờ hàng

CHEN PO-YEN

xxxx246717

Đã đăng ký, chờ hàng

HẢI

xxxx936848

Đã đăng ký, chờ hàng

HOÀNG

xxxx728226

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH THÀNH

xxxx449963

Đã đăng ký, chờ hàng

A QUỐC

xxxx560504

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ PHƯỢNG

xxxx836699

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH THANH

xxxx325108

Đã đăng ký, chờ hàng

BEN HUANG

xxxx821797

Đã đăng ký, chờ hàng

CHEN

xxxx508589

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH CHÂU

xxxx594795

Đã đăng ký, chờ hàng

HƯƠNG QUỲNH

xxxx885747

Đã đăng ký, chờ hàng

CHOU MEZ NING

xxxx598608

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH MURATA

xxxx718629

Đã đăng ký, chờ hàng

BRANDON

xxxx202051

Đã đăng ký, chờ hàng

HOÀNG VINH

xxxx818578

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TRÍ

xxxx149650

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TÙNG

xxxx474344

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ THẢO

xxxx626306

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ HOÀNG

xxxx533435

Đã đăng ký, chờ hàng

HOÀNG THỊ HƯƠNG

xxxx867627

Đã đăng ký, chờ hàng

C NGỌC ANH

xxxx841210

Đã đăng ký, chờ hàng

C PHẤN

xxxx170200

Đã đăng ký, chờ hàng

C HẢI

xxxx337700

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ TRÚC

xxxx084982

Đã đăng ký, chờ hàng

CÔ HỒNG

xxxx976238

Đã đăng ký, chờ hàng

CHÚ CHI

xxxx804883

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH THẾ

xxxx199929

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HIẾU

xxxx548991

Đã đăng ký, chờ hàng

A CHẨN

xxxx553638

Đã đăng ký, chờ hàng

HUỲNH THẾ HƯNG

xxxx087905

Đã đăng ký, chờ hàng

CHÚ ĐẠO

xxxx407231

Đã đăng ký, chờ hàng

CÔ TUYỀN

xxxx200245

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HOÀNG

xxxx750705

Đã đăng ký, chờ hàng

C CẨM THU

xxxx508518

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TUẤN

xxxx888387

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH NHIỆM

xxxx183143

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TRỌNG

xxxx654623

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH KIỆT

xxxx676474

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH KIỆT

xxxx676474

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TÙNG

xxxx987844

Đã đăng ký, chờ hàng

CHI HAU

xxxx545499

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ PHUONG

xxxx333678

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ PHÚC

xxxx206566

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ HÀ

xxxx791336

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ HUYỀN

xxxx217424

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ NGA

xxxx290684

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH CÔNG

xxxx440341

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ XUÂN

xxxx217115

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH PHƯƠNG

xxxx909839

Đã đăng ký, chờ hàng

A.CHEN

xxxx517300

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ NGA

xxxx669408

Đã đăng ký, chờ hàng

C SÁNG

xxxx560959

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH QUÝ

xxxx335796

Đã đăng ký, chờ hàng

HUANG

xxxx942969

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ THI

xxxx166433

Đã đăng ký, chờ hàng

C TRANG

xxxx756608

Đã đăng ký, chờ hàng

BÙI XUÂN HUY

xxxx643687

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH DU

xxxx439415

Đã đăng ký, chờ hàng

DƯƠNG

xxxx628782

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ TRANG

xxxx452439

Đã đăng ký, chờ hàng

HOÀNG HIỆP

xxxx526819

Đã đăng ký, chờ hàng

AMAI

xxxx274386

Đã đăng ký, chờ hàng

ANDREAS ARYANTA

xxxx706087

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ ÂN

xxxx696405

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ ÂN

xxxx696405

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH PHONG

xxxx502250

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ HẬU

xxxx865426

Đã đăng ký, chờ hàng

HẢI

xxxx303099

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ Ý NHI

xxxx328552

Đã đăng ký, chờ hàng

CHÂU

xxxx940606

Đã đăng ký, chờ hàng

CHI KHÁNH PHƯƠNG

xxxx360479

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ KHƯƠNG

xxxx836981

Đã đăng ký, chờ hàng

CAO THỊ LY LY

xxxx700407

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH CƯỜNG

xxxx191477

Đã đăng ký, chờ hàng

CHỊ GIANG

xxxx392085

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HIỆP

xxxx538567

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH.TIẾN

xxxx631363

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH.NGHĨA

xxxx111333

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HIEU

xxxx538938

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TUAN

xxxx799708

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH THỦY

xxxx394998

Đã đăng ký, chờ hàng

CAO LE KHANH LY

xxxx991610

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HUNG

xxxx541944

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH HUNG

xxxx120869

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH LINH

xxxx682921

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH TRUNG

xxxx471193

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH LONG

xxxx070624

Đã đăng ký, chờ hàng

CÔ HOA

xxxx666588

Đã đăng ký, chờ hàng

HOANG GIANG

xxxx313585

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH BAO

xxxx251401

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH DUY

xxxx611304

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH CUONG

xxxx766528

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH LOI

xxxx691808

Đã đăng ký, chờ hàng

ALEXANDER LOVE

xxxx034739

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH LUAN

xxxx113014

Đã đăng ký, chờ hàng

CHI QUYNH

xxxx392968

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH JOSE

xxxx742758

Đã đăng ký, chờ hàng

ANH LỢI

xxxx691808

Đã đăng ký, chờ hàng

 

Ps5 Ultra High Speed Ssd Blue Icon 01 En 21aug20

SSD tốc độ cực cao

Tối đa hóa các phiên chơi của bạn với thời gian tải gần như tức thì cho các trò chơi PS5 ™ đã cài đặt.

Ps5 Integrated I O Blue Icon 01 En 21aug20

I / O tích hợp

Việc tích hợp tùy chỉnh các hệ thống của bảng điều khiển PS5 cho phép người sáng tạo lấy dữ liệu từ SSD nhanh đến mức họ có thể thiết kế trò chơi theo những cách chưa từng có trước đây.

Trò chơi tuyệt đẹp

Ngạc nhiên trước đồ họa đáng kinh ngạc và trải nghiệm các tính năng mới của PS5. 
Ps5 Ray Trace White Icon 01 En 21aug20

Ray tracing

Đắm mình trong thế giới với mức độ hiện thực mới khi các tia sáng được mô phỏng riêng biệt, tạo ra các bóng và phản chiếu chân thực trong các trò chơi PS5 được hỗ trợ.

Ps5 4k Tv Gaming White Icon 01 En 21aug20

Chơi game trên TV 4K

Chơi các trò chơi PS5 yêu thích của bạn trên TV 4K tuyệt đẹp của bạn.

Ps5 120fps White Icon 01 En 21aug20

Lên đến 120 khung hình / giây với đầu ra 120Hz

Tận hưởng trải nghiệm chơi trò chơi tốc độ khung hình cao mượt mà và trôi chảy ở tốc độ lên đến 120 khung hình / giây cho các trò chơi tương thích, với hỗ trợ đầu ra 120Hz trên màn hình 4K.

Ps5 Hdr White Icon 01 En 21aug20

Công nghệ HDR

Với TV HDR, các trò chơi PS5 được hỗ trợ hiển thị dải màu sắc sống động và chân thực đến khó tin.

Ps5 8k White Icon 01 En 21aug20

Hỗ trợ 8K

Bảng điều khiển PS5 tương thích với màn hình 8K thông qua hỗ trợ HDMI 2.1.

Đắm chìm trong ngoạn mục

Khám phá trải nghiệm chơi game sâu sắc hơn với hỗ trợ phản hồi xúc giác, trình kích hoạt thích ứng và công nghệ Âm thanh 3D.
3d Audio Icon 01 En 15jun20

Tempest 3D AudioTech

Đắm mình trong khung cảnh âm thanh, nơi bạn có cảm giác như thể âm thanh đến từ mọi hướng. Môi trường xung quanh bạn thực sự trở nên sống động với Tempest 3D AudioTech với tai nghe tương thích trong các trò chơi được hỗ trợ.

Nâng cao giác quan của bạn

Bộ điều khiển không dây DualSense ™ cho PS5 cung cấp phản hồi xúc giác chìm đắm , bộ kích hoạt thích ứng động và micrô tích hợp, tất cả đều được tích hợp vào một thiết kế mang tính biểu tượng.
Ps5 Haptic Feedback Icon Blue 01 En 25aug20

Phản hồi xúc giác

Trải nghiệm phản hồi xúc giác qua bộ điều khiển không dây DualSense trong các tựa game PS5 được chọn và cảm nhận hiệu ứng và tác động của các hành động trong trò chơi của bạn thông qua phản hồi cảm giác động.

Ps5 Adaptive Triggers Blue Icon 01 En 25aug20

Kích hoạt thích ứng

Nắm bắt rõ các trình kích hoạt thích ứng nhập vai, có các mức độ kháng động mô phỏng tác động vật lý của các hoạt động trong trò chơi trong một số trò chơi PS5.

Astros Playroom Screenshot 11 En 10dec20

ASTRO's PLAYROOM

Khám phá bốn thế giới, mỗi thế giới thể hiện lối chơi sáng tạo bằng cách sử dụng các tính năng mới và linh hoạt của bộ điều khiển không dây PS5 DualSense ™

Giải trí và sáng tạo nội dung

Ps5 4k Disc Blue Icon 01 En 21aug20

4K Ultra HD Blu-ray

Xem các đĩa Blu-ray 4K trên TV 4K đẹp mắt của bạn với bảng điều khiển PS5 (không bao gồm PS5 Digital Edition).

Ps5 4k Streaming Blue Icon 01 En 21aug20

Phát trực tuyến giải trí 4K

Truyền phát nội dung giải trí 4K từ các ứng dụng được hỗ trợ yêu thích của bạn trên PS5 với TV 4K của bạn.

Ps5 Create Share Blue Icon 01 En 21aug20

Tạo và chia sẻ nội dung

Tạo ảnh chụp màn hình và video từ trò chơi của bạn. Chia sẻ chúng với những người chơi khác trên PlayStation Network hoặc trên một số ứng dụng truyền thông xã hội.

Thông số kỹ thuật

CPU

x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

8 Cores / 16 Threads

Variable frequency, up to 3.5 GHz

GPU

AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine

Ray Tracing Acceleration

Variable frequency, up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

System Memory

GDDR6 16GB

448GB/s Bandwidth

SSD

825GB

5.5GB/s Read Bandwidth (Raw)

Optical Drive

Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV

BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV

BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV

DVD ~3.2xCLV

PS5 Game Disc

Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc

Video Out

HDMI™ OUT port
Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver.2.1)

Audio

“Tempest” 3D AudioTech

Dimensions

PS5: Approx. 390mm x 104mm x 260mm (width x height x depth)

(excludes largest projection, excludes Base)

Weight

PS5: 4.5kg

Power

PS5: 350W

Input/Output

USB Type-A port (Hi-Speed USB)

USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2
USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps)

Networking

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® 5.1

Playstation 5 With Dualsense Front Product Shot 01 Ps5 En 30jul20
Giỏ hàng
0 items Giỏ hàng
Chi nhánh

Đăng nhập

Chưa có tài khoản?