Ps5 Family2
Đặt hàng trước

Máy chơi game
PlayStation 5

Bản có ổ đĩa 4K Blu-ray
Giá bán: 14.490.000đ

Hethang

Danh sách 521 khách hàng đã đặt máy PlayStation 5

Khách hàng

Số điện thoại

Trạng thái đặt hàng

VĂN TIẾN TÚ

xxxx947585

Đã giao hàng

NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO

xxxx382828

Đã giao hàng

ANH HẬU

xxxx105017

Đã giao hàng

LÊ ANH TUẤN

xxxx990688

Đã giao hàng

VŨ TRUNG KIÊN

xxxx987755

Đã giao hàng

NGUYỄN TÙNG

xxxx856665

Đã giao hàng

NGUYỄN CHÍ HOÀNG

xxxx065990

Đã giao hàng

TẠ MÃNH HÒA

xxxx081818

Đã giao hàng

KHOA SEN

xxxx657258

Đã giao hàng

HOÀNG LÊ MINH

xxxx222095

Đã giao hàng

THƯỞNG NGUYỄN

xxxx498643

Đã giao hàng

BÁCH HOÀNG

xxxx111156

Đã giao hàng

TRẦN THÁI HUY

xxxx991313

Đã giao hàng

VŨ XUÂN HOÀNG

xxxx271009

Đã giao hàng

LÊ QUANG THÁI

xxxx317038

Đã giao hàng

NGUYỄN VIỆT DŨNG

xxxx611203

Đã giao hàng

PHẠM THU NGA

xxxx238633

Đã giao hàng

LÊ ĐỨC ANH

xxxx021001

Đã giao hàng

NGUYỄN CÔNG QUYẾT

xxxx668188

Đã giao hàng

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

xxxx005782

Đã giao hàng

TRẦN THỊ HIỀN

xxxx678188

Đã giao hàng

TRẦN NGỌC HÂN

xxxx105247

Đã giao hàng

NGUYỄN VĂN MẠNH

xxxx948891

Đã giao hàng

LÊ ĐÌNH LUÂN

xxxx328796

Đã giao hàng

ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG

xxxx003664

Đã giao hàng

NGUYỄN ANH HÀO

xxxx833049

Đã giao hàng

LÊ DUY PHONG

xxxx851771

Đã giao hàng

NGUYỄN QUANG HUY

xxxx842842

Đã giao hàng

CHUNG THỊ THANH TRÚC

xxxx517175

Đã giao hàng

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

xxxx595903

Đã giao hàng

LÊ HỮU PHƯỚC

xxxx890207

Đã giao hàng

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

xxxx666091

Đã giao hàng

BÙI LỄ NAM TIẾN

xxxx382845

Đã giao hàng

LÊ THỊ THỦY

xxxx111624

Đã giao hàng

MỘC ANH

xxxx485460

Đã giao hàng

NGUYỄN THỊ THANH NGA

xxxx259348

Đã giao hàng

TRẦN THÁI HUY

xxxx991313

Đã giao hàng

CHỊ HỒNG TRÚC

xxxx986689

Đã giao hàng

ANH TÂM

xxxx993799

Đã giao hàng

DƯƠNG NGỌC TOÀN

xxxx310384

Đã giao hàng

LÊ ANH DŨNG

xxxx703869

Đã giao hàng

NGUYỄN ĐỖ MINH KHƯƠNG

xxxx784656

Đã giao hàng

VŨ ANH NHƯ QUỲNH

xxxx134168

Chờ nhận hàng ngày 03/07

ANH KHÁNH

xxxx414208

Chờ nhận hàng ngày 03/07

HÀ LAI TRUNG HẬU

xxxx999029

Chờ nhận hàng ngày 03/07

LA TẤN PHÁT

xxxx746562

Chờ nhận hàng ngày 03/07

LÊ VIỆT CƯỜNG

xxxx786089

Chờ nhận hàng ngày 03/07

CAO HOÀNG QUÂN

xxxx411993

Chờ nhận hàng ngày 03/07

NGUYỄN MINH NHỰT

xxxx240382

Chờ nhận hàng ngày 03/07

NGUYỄN THANH DUY

xxxx300886

Chờ nhận hàng ngày 03/07

NGUYỄN NGỌC THẮNG

xxxx004164

Chờ nhận hàng ngày 03/07

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

xxxx999843

Chờ nhận hàng ngày 03/07

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

xxxx155665

Chờ nhận hàng ngày 03/07

ANH NGUYỄN VŨ LINH

xxxx500468

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

ANH TRẦN QUANG HUY

xxxx285715

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

ANH NGUYỄN LƯƠNG TOÀN

xxxx591308

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

TRẦN NHI

xxxx608708

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

A.PHƯƠNG

xxxx965364

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

GIANG CHÂU TUẤN CƯỜNG

xxxx818576

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

TRẦN MINH HUY

xxxx575738

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

PATRICK

xxxx865858

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

HARRIS LIEN

xxxx490878

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

ANH VINH

xxxx969813

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

CHỊ THIÊN

xxxx058306

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

ANH HÙNG

xxxx678908

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

ĐÀO MINH TĨNH

xxxx882553

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

NGUYỄN THỊ THU HÀ

xxxx585505

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

LÊ VĂN ANH

xxxx836085

Đã hoàn thành mua hàng, chờ máy

ANH TÚ

xxxx990688

Đã đăng ký

ANH KHÔI

xxxx590509

Đã đăng ký

CHỊ HƯƠNG

xxxx743156

Đã đăng ký

CHỊ NGHI

xxxx300551

Đã đăng ký

LÊ THỊNH

xxxx047786

Đã đăng ký

LÊ QUÝ LINH

xxxx796568

Đã đăng ký

LÊ DUY

xxxx189718

Đã đăng ký

ĐÀO HỮU MINH TĨNH

xxxx984416

Đã đăng ký

TRIỆU PHÚC QUÝ

xxxx746936

Đã đăng ký

LÊ HỒNG ĐỨC

xxxx920809

Đã đăng ký

TRƯƠNG VĂN MINH

xxxx069353

Đã đăng ký

ANH THỌ

xxxx705437

Đã đăng ký

NGUYỄN TRỌNG HIẾU

xxxx651500

Đã đăng ký

CHỊ HUYỀN

xxxx000898

Đã đăng ký

ANH NHÂN

xxxx392690

Đã đăng ký

ANH LINH

xxxx741998

Đã đăng ký

ANH HIẾU

xxxx974944

Đã đăng ký

TRƯƠNG THẾ KIỆT

xxxx751042

Đã đăng ký

ÂU TUẤN TƯỜNG

xxxx938761

Đã đăng ký

NGUYỄN HOÀNG HUY

xxxx083468

Đã đăng ký

CHỊ DIỆP

xxxx553557

Đã đăng ký

HARRY

xxxx258341

Đã đăng ký

ANTUM

xxxx257915

Đã đăng ký

MATTHEW

xxxx621494

Đã đăng ký

ANH THỐNG

xxxx581810

Đã đăng ký

NGUYỄN ĐỨC THANH BÌNH

xxxx660859

Đã đăng ký

NGUYỄN LỘC

xxxx565655

Đã đăng ký

NGUYỄN CAO LỘC

xxxx565655

Đã đăng ký

ĐẶNG TIỂU TÔ SA

xxxx766655

Đã đăng ký

ANH HƯNG

xxxx149774

Đã đăng ký

NAM PHONG

xxxx263464

Đã đăng ký

NHẬT THÀNH

xxxx102834

Đã đăng ký

NGUYỄN DỨC ANH

xxxx1 0909

Đã đăng ký

NGUYỄN CÔNG

xxxx630571

Đã đăng ký

NGUYỄN CÔNG QUYẾT

xxxx668188

Đã đăng ký

LÊ VĂN NGHĨA

xxxx065301

Đã đăng ký

PHẠM MINH TIẾN

xxxx816702

Đã đăng ký

ANH TÚ

xxxx947585

Đã đăng ký

TRƯƠNG ANH CƯỜNG

xxxx794989

Đã đăng ký

TRỊNH TUẤN ANH

xxxx296161

Đã đăng ký

PHẠM MINH QUÂN

xxxx022513

Đã đăng ký

NGUYỄN THƯ VĂN

xxxx610184

Đã đăng ký

TRẦN TUY PHONG

xxxx460545

Đã đăng ký

ĐINH ĐĂNG BỐN

xxxx412783

Đã đăng ký

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

xxxx526683

Đã đăng ký

NGUYỄN VĂN TRUNG

xxxx638217

Đã đăng ký

HỒ QUỐC TUẤN

xxxx796353

Đã đăng ký

TRƯƠNG THỊ HƯƠNG

xxxx738983

Đã đăng ký

NGUYỄN HẠO PHÁT

xxxx556677

Đã đăng ký

TUẤN VÕ

xxxx446363

Đã đăng ký

KIM HOÀNG LƯ

xxxx676711

Đã đăng ký

ĐÔNG NGUYỄN

xxxx639688

Đã đăng ký

TRẦN ĐĂNG KHOA

xxxx482158

Đã đăng ký

THANH DƯỠNG

xxxx379369

Đã đăng ký

NGUYỄN VĂN BÙI 

xxxx866808

Đã đăng ký

HUỲNH TÂM BA

xxxx464504

Đã đăng ký

NGUYỄN MINH THÀNH

xxxx410229

Đã đăng ký

KEVIN PHẠM

xxxx411266

Đã đăng ký

ANH DƯƠNG

xxxx587244

Đã đăng ký

TRẦN QUỐC KIÊN

xxxx827053

Đã đăng ký

HUỲNH SƠN

xxxx341080

Đã đăng ký

NGUYỄN LÊ TUẤN PHONG

xxxx564563

Đã đăng ký

PHẠM TUYÊN

xxxx743309

Đã đăng ký

NGUYỄN VĂN TOÀN

xxxx836148

Đã đăng ký

CHÂU LÊ THI NGỌC

xxxx643499

Đã đăng ký

TRƯƠNG QUỐC ĐẠT

xxxx691010

Đã đăng ký

NGUYỄN VĂN TY

xxxx571088

Đã đăng ký

LÊ MINH NGHĨA

xxxx397001

Đã đăng ký

ĐĂNG HUY

xxxx544072

Đã đăng ký

ANH NGUYÊN

xxxx370002

Đã đăng ký

ANH TUẤN

xxxx677931

Đã đăng ký

LÊ THANH TÂM

xxxx868173

Đã đăng ký

TRẦN THANH PHONG

xxxx593664

Đã đăng ký

CHƯƠNG PHẠM

xxxx865999

Đã đăng ký

THANH NGUYÊN

xxxx832297

Đã đăng ký

ANH PHƯƠNG

xxxx555836

Đã đăng ký

THANG DUC LUU

xxxx470989

Đã đăng ký

TRẦN PHƯỚC NGUYÊN

xxxx793997

Đã đăng ký

TUẤN CƯỜNG

xxxx611960

Đã đăng ký

THANH CƯỜNG

xxxx430425

Đã đăng ký

HELEN NGUYỄN

xxxx344275

Đã đăng ký

VẢI THỊNH HƯNG

xxxx387329

Đã đăng ký

PHONG NGUYEN

xxxx871649

Đã đăng ký

LÊ THƠ

xxxx882839

Đã đăng ký

TRẦN KIM NHÂN

xxxx671578

Đã đăng ký

BÌNH HÁN TRƯƠNG

xxxx353017

Đã đăng ký

XUÂN HỒNG

xxxx852811

Đã đăng ký

VĂN TIẾN DŨNG

xxxx756003

Đã đăng ký

NGUYỄN LÊ KHANH

xxxx722585

Đã đăng ký

ĐỖ TRƯỜNG GIANG

xxxx855898

Đã đăng ký

LÊ QUỐC TRUNG QUÂN

xxxx629815

Đã đăng ký

THANH THANH

xxxx478525

Đã đăng ký

TRẦN NGỌC HÙNG

xxxx315890

Đã đăng ký

KHÁNH NHƯ TRẦN HỮU

xxxx700076

Đã đăng ký

TRƯƠNG CÔNG HOAN

xxxx877079

Đã đăng ký

BÙI MINH TRIỀU

xxxx788008

Đã đăng ký

THI DƯƠNG

xxxx541528

Đã đăng ký

PHƯỚC NGUYỄN

xxxx816564

Đã đăng ký

NGUYỄN ĐĂNG NHÂN

xxxx641536

Đã đăng ký

NHẬT THANH NGUYỄN

xxxx772789

Đã đăng ký

LÊ QUANG DƯƠNG

xxxx880224

Đã đăng ký

NHẬT MINH

xxxx638234

Đã đăng ký

QUỐC CƯỜNG

xxxx769023

Đã đăng ký

LÊ THANH HÙNG

xxxx863675

Đã đăng ký

DƯƠNG MƯỜI

xxxx840189

Đã đăng ký

PHẠM MỸ LỢI

xxxx618999

Đã đăng ký

PHAN THẮNG THUẬN

xxxx814443

Đã đăng ký

HAO NGUYEN

xxxx525295

Đã đăng ký

CÔNG THÀNH

xxxx555872

Đã đăng ký

HUỲNH QUANG NGHĨA

xxxx739058

Đã đăng ký

BÙI NGỌC MINH

xxxx810066

Đã đăng ký

VÕ THÀNH TÀI

xxxx367815

Đã đăng ký

VƯƠNG VĂN THƯƠNG

xxxx363284

Đã đăng ký

GIA THÁI

xxxx648800

Đã đăng ký

LÂM THANH HIẾU

xxxx864825

Đã đăng ký

NGUYỄN THÁI HÒA

xxxx643979

Đã đăng ký

TRAN BINH PHUONG

xxxx445727

Đã đăng ký

HUYNH THANH

xxxx852369

Đã đăng ký

TRƯƠNG LONG GIANG

xxxx558628

Đã đăng ký

HOÀNG MINH

xxxx444162

Đã đăng ký

NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

xxxx328541

Đã đăng ký

NGUYEN TIEN NAM

xxxx743867

Đã đăng ký

LÝ NHỰT KHANH

xxxx799833

Đã đăng ký

NGUYỄN THÂN

xxxx871514

Đã đăng ký

LÊ QUANG HIEN

xxxx346924

Đã đăng ký

ANH TRƯƠNG VĂN

xxxx618401

Đã đăng ký

ANH MINH CẢNH

xxxx717594

Đã đăng ký

NGUYEN VAN LONG

xxxx371663

Đã đăng ký

DU NGỌC THANH

xxxx335845

Đã đăng ký

VÕ THỊ THU

xxxx386082

Đã đăng ký

TRAN HOAI DANH

xxxx355699

Đã đăng ký

NGUYỄN PHÚC HÒA

xxxx544140

Đã đăng ký

NGUYÊN SƠN

xxxx710617

Đã đăng ký

HÌNH VĂN HOÀNG

xxxx545138

Đã đăng ký

NGUYỄN SỸ HẬU

xxxx791878

Đã đăng ký

NGUYỄN HIỀN

xxxx606325

Đã đăng ký

ANH NGUYỄN

xxxx877587

Đã đăng ký

NGUYỄN HỒNG THANH

xxxx428235

Đã đăng ký

NGUYEN TUAN ANH

xxxx620738

Đã đăng ký

VÕ CHÍ CÔNG

xxxx431841

Đã đăng ký

LÊ HOÀNG THẠCH

xxxx442270

Đã đăng ký

THANH VŨ

xxxx399672

Đã đăng ký

ĐÀO NGỌC HIẾU

xxxx725539

Đã đăng ký

NGUYỄN THÀNH CÔNG

xxxx785986

Đã đăng ký

DUONG PHUC PHAN

xxxx761022

Đã đăng ký

NGUYỄN HUỲNH

xxxx842415

Đã đăng ký

TRẦN ANH CƯỜNG

xxxx781024

Đã đăng ký

NGUYỄN THẮNG

xxxx341723

Đã đăng ký

THIỀU QUANG THÁI

xxxx688398

Đã đăng ký

NGUYỄN VĂN ĐẠI

xxxx656615

Đã đăng ký

ĐỒNG MINH SANH

xxxx612236

Đã đăng ký

LÊ PHƯỚC TRỌNG

xxxx863163

Đã đăng ký

NGUYỄN HỒ

xxxx558649

Đã đăng ký

NGUYỄN MINH HIẾU

xxxx755777

Đã đăng ký

LÊ QUỐC HỘI

xxxx561677

Đã đăng ký

PHẠM THANH VĂN

xxxx629606

Đã đăng ký

DƯƠNG NAM PHƯƠNG

xxxx754966

Đã đăng ký

NGUYỄN THANH TRẦN

xxxx590052

Đã đăng ký

NGUYỄN MINH

xxxx881948

Đã đăng ký

NGUYỄN THẾ AN

xxxx389477

Đã đăng ký

TRẦN MINH TUẤN THANH

xxxx716288

Đã đăng ký

NGUYỄN QUANG TÂN

xxxx852166

Đã đăng ký

HỒ KHẢI QUỐC

xxxx636945

Đã đăng ký

TĂNG NHƯ HUÊ

xxxx302273

Đã đăng ký

ĐẶNG QUỐC QUANG

xxxx588933

Đã đăng ký

NGUYỄN HỒNG NHUNG

xxxx789071

Đã đăng ký

NGUYEN PHI HUNG

xxxx648861

Đã đăng ký

TẠ QUANG THẮNG

xxxx693691

Đã đăng ký

ĐƯỜNG MINH ĐỨC

xxxx458843

Đã đăng ký

TRẦN MINH TIẾN

xxxx301454

Đã đăng ký

NGUYỄN THANH LAM

xxxx778878

Đã đăng ký

NGUYỄN ĐỨC HÙNG

xxxx349551

Đã đăng ký

HOÀNG LONG

xxxx717254

Đã đăng ký

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

xxxx449579

Đã đăng ký

LÊ NGỌC ÁNH

xxxx326630

Đã đăng ký

VÕ THANH DƯƠNG

xxxx296665

Đã đăng ký

TRƯƠNG KIM NGỌC

xxxx699617

Đã đăng ký

NGUYỄN TẤN LINH

xxxx311442

Đã đăng ký

NGUYEN THANH VUI

xxxx879846

Đã đăng ký

NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ ĐAN

xxxx757470

Đã đăng ký

NGUYỄN CÁT HIỆP

xxxx869592

Đã đăng ký

CHUNG NGỌC THANH UYÊN

xxxx827199

Đã đăng ký

HUỲNH GIA PHÁT

xxxx433268

Đã đăng ký

HOÀNG CÔNG NGỌC

xxxx370588

Đã đăng ký

PHẠM THIÊN PHƯƠNG

xxxx570992

Đã đăng ký

TRẦN QUANG TÍN

xxxx438036

Đã đăng ký

LÊ CHÚC VÀNG

xxxx495863

Đã đăng ký

VĂN TY

xxxx581360

Đã đăng ký

THANH NGHIEP NGUYEN

xxxx324847

Đã đăng ký

NGUYỄN HÙNG

xxxx516390

Đã đăng ký

QUÁCH NGỌC LỢI

xxxx713911

Đã đăng ký

VŨ XUÂN TÍN

xxxx866115

Đã đăng ký

QUANG THÀNH

xxxx640084

Đã đăng ký

QUOC HUY DOAN

xxxx633311

Đã đăng ký

THƯƠNG LÊ

xxxx475969

Đã đăng ký

NGÔ CHÍ DŨNG

xxxx357378

Đã đăng ký

NGUYỄN HIẾU

xxxx609615

Đã đăng ký

HOÀNG TUẤN NGUYỄN

xxxx374681

Đã đăng ký

NGUYỄN ĐÀO LÝ

xxxx548567

Đã đăng ký

DƯƠNG TIẾN MINH

xxxx767870

Đã đăng ký

ĐỖ TĂNG XUÂN

xxxx616996

Đã đăng ký

TRẦN VŨ THIÊN

xxxx360142

Đã đăng ký

NGUYỄN HÀ

xxxx471585

Đã đăng ký

DAO TRONG HUY

xxxx796442

Đã đăng ký

HUỲNH HẠO NAM

xxxx732654

Đã đăng ký

THI HOANG LAN LE

xxxx500848

Đã đăng ký

HƯƠNG ĐÀM

xxxx538888

Đã đăng ký

THÔNG KHẮC NGUYỄN

xxxx512593

Đã đăng ký

KIM NGÂN

xxxx640774

Đã đăng ký

THÁI NGỌC MINH

xxxx751578

Đã đăng ký

A.PHƯƠNG

xxxx497155

Đã đăng ký

CHỊ THÚY

xxxx048083

Đã đăng ký

CHỊ VY

xxxx726855

Đã đăng ký

ANH TUẤN

xxxx314168

Đã đăng ký

CẨM LINH

xxxx430040

Đã đăng ký

CHỊ HẠNH

xxxx422061

Đã đăng ký

CHỊ BÌNH

xxxx380434

Đã đăng ký

A KHOA

xxxx724800

Đã đăng ký

CHỊ THUỶ

xxxx701975

Đã đăng ký

CHỊ NA

xxxx141497

Đã đăng ký

CHỊ MẪN

xxxx666793

Đã đăng ký

CHỊ TRINH

xxxx539366

Đã đăng ký

CHỊ THU

xxxx059737

Đã đăng ký

CHỊ MAI

xxxx433428

Đã đăng ký

C TIẾN

xxxx028787

Đã đăng ký

GREG JAMESON

xxxx947149

Đã đăng ký

ANH HOÀNG

xxxx352200

Đã đăng ký

A.TÍNH

xxxx555242

Đã đăng ký

CHỊ THU

xxxx500908

Đã đăng ký

A.TÚ

xxxx374592

Đã đăng ký

A. VŨ

xxxx138268

Đã đăng ký

CHỊ THÙY

xxxx717458

Đã đăng ký

HUY

xxxx583211

Đã đăng ký

BÍCH

xxxx938369

Đã đăng ký

ANH HÙNG

xxxx969088

Đã đăng ký

C ANH

xxxx888577

Đã đăng ký

HUY

xxxx588999

Đã đăng ký

C.VY

xxxx740709

Đã đăng ký

ANH TUẤN

xxxx000552

Đã đăng ký

CHỊ THẢO

xxxx926841

Đã đăng ký

CHING LEE

xxxx108703

Đã đăng ký

CHỊ TIÊN

xxxx154534

Đã đăng ký

ELLY

xxxx993720

Đã đăng ký

ANH ĐỨC

xxxx229427

Đã đăng ký

CHUNG WON JIN

xxxx305041

Đã đăng ký

A HẢI

xxxx813798

Đã đăng ký

ANH HUY

xxxx472473

Đã đăng ký

A VŨ

xxxx136286

Đã đăng ký

HUỲNH VĂN NGHIỆP

xxxx012376

Đã đăng ký

CHỊ DUNG

xxxx517587

Đã đăng ký

CHỊ TIÊN

xxxx547969

Đã đăng ký

ANH TRUNG

xxxx809059

Đã đăng ký

CHỊ Ý

xxxx059549

Đã đăng ký

CHỊ Ý

xxxx059549

Đã đăng ký

DŨNG

xxxx921466

Đã đăng ký

CHỊ LINH

xxxx294924

Đã đăng ký

C HOA

xxxx572222

Đã đăng ký

ANH TẤN

xxxx835460

Đã đăng ký

C HOA

xxxx572222

Đã đăng ký

CHỊ PHƯƠNG

xxxx623968

Đã đăng ký

CHỊ HẬU

xxxx181858

Đã đăng ký

ANH HOÀN

xxxx079100

Đã đăng ký

ANH PHONG

xxxx471472

Đã đăng ký

C TRÂN

xxxx454220

Đã đăng ký

CHỊ HÀ

xxxx576567

Đã đăng ký

CHỊ NGỌC

xxxx610603

Đã đăng ký

CHỊ LOAN

xxxx244342

Đã đăng ký

ANH THIỆN

xxxx221601

Đã đăng ký

CÔ THANH

xxxx141253

Đã đăng ký

ANH KHÁNH

xxxx375790

Đã đăng ký

ARASAWA

xxxx476701

Đã đăng ký

CHÂU MỘNG THÙY

xxxx419945

Đã đăng ký

CÔ TÚ

xxxx847879

Đã đăng ký

ANH  THỊNH

xxxx796116

Đã đăng ký

DIỆP

xxxx835638

Đã đăng ký

CVETANOKA OFELIJA

xxxx103124

Đã đăng ký

A.DƯƠNG

xxxx771998

Đã đăng ký

DUYÊN

xxxx718988

Đã đăng ký

CHEN PO-YEN

xxxx246717

Đã đăng ký

HẢI

xxxx936848

Đã đăng ký

HOÀNG

xxxx728226

Đã đăng ký

ANH THÀNH

xxxx449963

Đã đăng ký

A QUỐC

xxxx560504

Đã đăng ký

CHỊ PHƯỢNG

xxxx836699

Đã đăng ký

ANH THANH

xxxx325108

Đã đăng ký

BEN HUANG

xxxx821797

Đã đăng ký

CHEN

xxxx508589

Đã đăng ký

ANH CHÂU

xxxx594795

Đã đăng ký

HƯƠNG QUỲNH

xxxx885747

Đã đăng ký

CHOU MEZ NING

xxxx598608

Đã đăng ký

ANH MURATA

xxxx718629

Đã đăng ký

BRANDON

xxxx202051

Đã đăng ký

HOÀNG VINH

xxxx818578

Đã đăng ký

ANH TRÍ

xxxx149650

Đã đăng ký

ANH TÙNG

xxxx474344

Đã đăng ký

CHỊ THẢO

xxxx626306

Đã đăng ký

CHỊ HOÀNG

xxxx533435

Đã đăng ký

HOÀNG THỊ HƯƠNG

xxxx867627

Đã đăng ký

C NGỌC ANH

xxxx841210

Đã đăng ký

C PHẤN

xxxx170200

Đã đăng ký

C HẢI

xxxx337700

Đã đăng ký

CHỊ TRÚC

xxxx084982

Đã đăng ký

CÔ HỒNG

xxxx976238

Đã đăng ký

CHÚ CHI

xxxx804883

Đã đăng ký

ANH THẾ

xxxx199929

Đã đăng ký

ANH HIẾU

xxxx548991

Đã đăng ký

A CHẨN

xxxx553638

Đã đăng ký

HUỲNH THẾ HƯNG

xxxx087905

Đã đăng ký

CHÚ ĐẠO

xxxx407231

Đã đăng ký

CÔ TUYỀN

xxxx200245

Đã đăng ký

ANH HOÀNG

xxxx750705

Đã đăng ký

C CẨM THU

xxxx508518

Đã đăng ký

ANH TUẤN

xxxx888387

Đã đăng ký

ANH NHIỆM

xxxx183143

Đã đăng ký

ANH TRỌNG

xxxx654623

Đã đăng ký

ANH KIỆT

xxxx676474

Đã đăng ký

ANH KIỆT

xxxx676474

Đã đăng ký

ANH TÙNG

xxxx987844

Đã đăng ký

CHI HAU

xxxx545499

Đã đăng ký

CHỊ PHUONG

xxxx333678

Đã đăng ký

CHỊ PHÚC

xxxx206566

Đã đăng ký

CHỊ HÀ

xxxx791336

Đã đăng ký

CHỊ HUYỀN

xxxx217424

Đã đăng ký

CHỊ NGA

xxxx290684

Đã đăng ký

ANH CÔNG

xxxx440341

Đã đăng ký

CHỊ XUÂN

xxxx217115

Đã đăng ký

ANH PHƯƠNG

xxxx909839

Đã đăng ký

A.CHEN

xxxx517300

Đã đăng ký

CHỊ NGA

xxxx669408

Đã đăng ký

C SÁNG

xxxx560959

Đã đăng ký

ANH QUÝ

xxxx335796

Đã đăng ký

HUANG

xxxx942969

Đã đăng ký

CHỊ THI

xxxx166433

Đã đăng ký

C TRANG

xxxx756608

Đã đăng ký

BÙI XUÂN HUY

xxxx643687

Đã đăng ký

ANH DU

xxxx439415

Đã đăng ký

DƯƠNG

xxxx628782

Đã đăng ký

CHỊ TRANG

xxxx452439

Đã đăng ký

HOÀNG HIỆP

xxxx526819

Đã đăng ký

AMAI

xxxx274386

Đã đăng ký

ANDREAS ARYANTA

xxxx706087

Đã đăng ký

CHỊ ÂN

xxxx696405

Đã đăng ký

CHỊ ÂN

xxxx696405

Đã đăng ký

ANH PHONG

xxxx502250

Đã đăng ký

CHỊ HẬU

xxxx865426

Đã đăng ký

HẢI

xxxx303099

Đã đăng ký

CHỊ Ý NHI

xxxx328552

Đã đăng ký

CHÂU

xxxx940606

Đã đăng ký

CHI KHÁNH PHƯƠNG

xxxx360479

Đã đăng ký

CHỊ KHƯƠNG

xxxx836981

Đã đăng ký

CAO THỊ LY LY

xxxx700407

Đã đăng ký

ANH CƯỜNG

xxxx191477

Đã đăng ký

CHỊ GIANG

xxxx392085

Đã đăng ký

ANH HIỆP

xxxx538567

Đã đăng ký

ANH.TIẾN

xxxx631363

Đã đăng ký

ANH.NGHĨA

xxxx111333

Đã đăng ký

ANH HIEU

xxxx538938

Đã đăng ký

ANH TUAN

xxxx799708

Đã đăng ký

ANH THỦY

xxxx394998

Đã đăng ký

CAO LE KHANH LY

xxxx991610

Đã đăng ký

ANH HUNG

xxxx541944

Đã đăng ký

ANH HUNG

xxxx120869

Đã đăng ký

ANH LINH

xxxx682921

Đã đăng ký

ANH TRUNG

xxxx471193

Đã đăng ký

ANH LONG

xxxx070624

Đã đăng ký

CÔ HOA

xxxx666588

Đã đăng ký

HOANG GIANG

xxxx313585

Đã đăng ký

ANH BAO

xxxx251401

Đã đăng ký

ANH DUY

xxxx611304

Đã đăng ký

ANH CUONG

xxxx766528

Đã đăng ký

ANH LOI

xxxx691808

Đã đăng ký

ALEXANDER LOVE

xxxx034739

Đã đăng ký

ANH LUAN

xxxx113014

Đã đăng ký

CHI QUYNH

xxxx392968

Đã đăng ký

ANH JOSE

xxxx742758

Đã đăng ký

ANH LỢI

xxxx691808

Đã đăng ký

Ps5 Ultra High Speed Ssd Blue Icon 01 En 21aug20

SSD tốc độ cực cao

Tối đa hóa các phiên chơi của bạn với thời gian tải gần như tức thì cho các trò chơi PS5 ™ đã cài đặt.

Ps5 Integrated I O Blue Icon 01 En 21aug20

I / O tích hợp

Việc tích hợp tùy chỉnh các hệ thống của bảng điều khiển PS5 cho phép người sáng tạo lấy dữ liệu từ SSD nhanh đến mức họ có thể thiết kế trò chơi theo những cách chưa từng có trước đây.

Trò chơi tuyệt đẹp

Ngạc nhiên trước đồ họa đáng kinh ngạc và trải nghiệm các tính năng mới của PS5. 
Ps5 Ray Trace White Icon 01 En 21aug20

Ray tracing

Đắm mình trong thế giới với mức độ hiện thực mới khi các tia sáng được mô phỏng riêng biệt, tạo ra các bóng và phản chiếu chân thực trong các trò chơi PS5 được hỗ trợ.

Ps5 4k Tv Gaming White Icon 01 En 21aug20

Chơi game trên TV 4K

Chơi các trò chơi PS5 yêu thích của bạn trên TV 4K tuyệt đẹp của bạn.

Ps5 120fps White Icon 01 En 21aug20

Lên đến 120 khung hình / giây với đầu ra 120Hz

Tận hưởng trải nghiệm chơi trò chơi tốc độ khung hình cao mượt mà và trôi chảy ở tốc độ lên đến 120 khung hình / giây cho các trò chơi tương thích, với hỗ trợ đầu ra 120Hz trên màn hình 4K.

Ps5 Hdr White Icon 01 En 21aug20

Công nghệ HDR

Với TV HDR, các trò chơi PS5 được hỗ trợ hiển thị dải màu sắc sống động và chân thực đến khó tin.

Ps5 8k White Icon 01 En 21aug20

Hỗ trợ 8K

Bảng điều khiển PS5 tương thích với màn hình 8K thông qua hỗ trợ HDMI 2.1.

Đắm chìm trong ngoạn mục

Khám phá trải nghiệm chơi game sâu sắc hơn với hỗ trợ phản hồi xúc giác, trình kích hoạt thích ứng và công nghệ Âm thanh 3D.
3d Audio Icon 01 En 15jun20

Tempest 3D AudioTech

Đắm mình trong khung cảnh âm thanh, nơi bạn có cảm giác như thể âm thanh đến từ mọi hướng. Môi trường xung quanh bạn thực sự trở nên sống động với Tempest 3D AudioTech với tai nghe tương thích trong các trò chơi được hỗ trợ.

Nâng cao giác quan của bạn

Bộ điều khiển không dây DualSense ™ cho PS5 cung cấp phản hồi xúc giác chìm đắm , bộ kích hoạt thích ứng động và micrô tích hợp, tất cả đều được tích hợp vào một thiết kế mang tính biểu tượng.
Ps5 Haptic Feedback Icon Blue 01 En 25aug20

Phản hồi xúc giác

Trải nghiệm phản hồi xúc giác qua bộ điều khiển không dây DualSense trong các tựa game PS5 được chọn và cảm nhận hiệu ứng và tác động của các hành động trong trò chơi của bạn thông qua phản hồi cảm giác động.

Ps5 Adaptive Triggers Blue Icon 01 En 25aug20

Kích hoạt thích ứng

Nắm bắt rõ các trình kích hoạt thích ứng nhập vai, có các mức độ kháng động mô phỏng tác động vật lý của các hoạt động trong trò chơi trong một số trò chơi PS5.

Astros Playroom Screenshot 11 En 10dec20

ASTRO's PLAYROOM

Khám phá bốn thế giới, mỗi thế giới thể hiện lối chơi sáng tạo bằng cách sử dụng các tính năng mới và linh hoạt của bộ điều khiển không dây PS5 DualSense ™

Giải trí và sáng tạo nội dung

Ps5 4k Disc Blue Icon 01 En 21aug20

4K Ultra HD Blu-ray

Xem các đĩa Blu-ray 4K trên TV 4K đẹp mắt của bạn với bảng điều khiển PS5 (không bao gồm PS5 Digital Edition).

Ps5 4k Streaming Blue Icon 01 En 21aug20

Phát trực tuyến giải trí 4K

Truyền phát nội dung giải trí 4K từ các ứng dụng được hỗ trợ yêu thích của bạn trên PS5 với TV 4K của bạn.

Ps5 Create Share Blue Icon 01 En 21aug20

Tạo và chia sẻ nội dung

Tạo ảnh chụp màn hình và video từ trò chơi của bạn. Chia sẻ chúng với những người chơi khác trên PlayStation Network hoặc trên một số ứng dụng truyền thông xã hội.

Thông số kỹ thuật

CPU

x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

8 Cores / 16 Threads

Variable frequency, up to 3.5 GHz

GPU

AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine

Ray Tracing Acceleration

Variable frequency, up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

System Memory

GDDR6 16GB

448GB/s Bandwidth

SSD

825GB

5.5GB/s Read Bandwidth (Raw)

Optical Drive

Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV

BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV

BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV

DVD ~3.2xCLV

PS5 Game Disc

Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc

Video Out

HDMI™ OUT port
Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver.2.1)

Audio

“Tempest” 3D AudioTech

Dimensions

PS5: Approx. 390mm x 104mm x 260mm (width x height x depth)

(excludes largest projection, excludes Base)

Weight

PS5: 4.5kg

Power

PS5: 350W

Input/Output

USB Type-A port (Hi-Speed USB)

USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2
USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps)

Networking

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® 5.1

Playstation 5 With Dualsense Front Product Shot 01 Ps5 En 30jul20
Giỏ hàng
0 items Giỏ hàng
Blog

Đăng nhập

Chưa có tài khoản?