Tay Cam Playstation 5 Dualsense 1 831
Đặt hàng trước

Tay cầm DualSense 5

Giá bán: 1.990.000đ

Đăng ký đặt trước tay cầm DualSense 5

Quý khách vui lòng để lại thông tin, sẽ có nhân viên hỗ trợ đến Quý khách hàng.

  Danh sách 359 khách hàng đã đặt trước DualSense 5

  Khách hàng

  Số điện thoại

  Trạng thái đặt hàng

  CHUNG THỊ THANH TRÚC

  xxxx134168

  Đã cọc, chờ giao hàng

  NGUYỄN THANH PHƯƠNG

  xxxx310384

  Đã cọc, chờ giao hàng

  LÊ HỮU PHƯỚC

  xxxx703869

  Đã cọc, chờ giao hàng

  NGUYỄN ĐĂNG KHOA

  xxxx784656

  Đã cọc, chờ giao hàng

  BÙI LỄ NAM TIẾN

  xxxx517175

  Đã cọc, chờ giao hàng

  LÊ THỊ THỦY

  xxxx595903

  Đã cọc, chờ giao hàng

  NGUYỄN THÀNH ĐẠT

  xxxx890207

  Đã cọc, chờ giao hàng

  NGUYỄN THỊ THANH NGA

  xxxx666091

  Đã cọc, chờ giao hàng

  TRẦN THÁI HUY

  xxxx382845

  Đã cọc, chờ giao hàng

  CHỊ HỒNG TRÚC

  xxxx259348

  Đã cọc, chờ giao hàng

  ANH TÂM

  xxxx991313

  Đã cọc, chờ giao hàng

  VŨ ANH NHƯ QUỲNH

  xxxx993799

  Đã cọc, chờ giao hàng

  DƯƠNG NGỌC TOÀN

  xxxx986689

  Đã cọc, chờ giao hàng

  LÊ ANH DŨNG

  xxxx414208

   Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐỖ MINH KHƯƠNG

   xxxx512471

   Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH KHÁNH

   Xxxx82465

   Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO

  xxxx382828

  Đã giao hàng thành công

  VŨ XUÂN HOÀNG

  xxxx271009

  Đã giao hàng thành công

  ANH HẬU

  xxxx691584

  Đã giao hàng thành công

  LÊ ANH TUẤN

  xxxx990688

  Đã giao hàng thành công

  VŨ TRUNG KIÊN

  xxxx987755

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN TÙNG

  xxxx856665

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN CHÍ HOÀNG

  xxxx065990

  Đã giao hàng thành công

  TẠ MÃNH HÒA

  xxxx486967

  Đã giao hàng thành công

  KHOA SEN

  xxxx657258

  Đã giao hàng thành công

  THƯỞNG NGUYỄN

  xxxx498643

  Đã giao hàng thành công

  BÁCH HOÀNG

  xxxx111156

  Đã giao hàng thành công

  TRẦN THÁI HUY

  xxxx991313

  Đã giao hàng thành công

  PHẠM THU NGA

  xxxx238633

  Đã giao hàng thành công

  LÊ ĐỨC ANH

  xxxx021001

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN VIỆT DŨNG

  xxxx611203

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN CÔNG QUYẾT

  xxxx668188

  Đã giao hàng thành công

  TRẦN THỊ HIỀN

  xxxx678188

  Đã giao hàng thành công

  VĂN TIẾN TÚ

  xxxx947585

  Đã giao hàng thành công

  TRẦN NGỌC HÂN

  xxxx105247

  Đã giao hàng thành công

  LÊ QUANG THÁI

  xxxx317038

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN VĂN CƯỜNG

  xxxx005782

  Đã giao hàng thành công

  ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG

  xxxx003664

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN VĂN MẠNH

  xxxx948891

  Đã giao hàng thành công

  NGUYỄN HOÀNG HUY

  xxxx083468

  Đã giao hàng thành công

  ANH KHÔI

  xxxx590509

  Đã giao hàng thành công

  HOÀNG LÊ MINH

  xxxx222095

  Đã giao hàng thành công

  ANH HƯNG

  xxxx149774

  Đã giao hàng thành công

  ANH THIỆN

  xxxx500848

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐỖ TĂNG XUÂN

  xxxx482158

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TĂNG NHƯ HUÊ

  xxxx059549

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÝ NHỰT KHANH

  xxxx863675

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÂM THỊ YẾN HOA

  xxxx701975

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN MINH TIẾN

  xxxx263464

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HUYỀN

  xxxx544140

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN VĂN BÙI

  xxxx200245

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHI QUYNH

  xxxx561677

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN QUANG TÍN

  xxxx138268

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HÙNG

  xxxx572222

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

  xxxx588999

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ Ý

  xxxx202051

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HOÀNG

  xxxx863163

  Đã đăng ký, chờ hàng

   NGUYỄN VĂN TOÀN

  xxxx821797

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HUNG

  xxxx059737

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CVETANOKA OFELIJA

  xxxx936848

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN MINH TUẤN THANH

  xxxx888387

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TÙNG

  xxxx885747

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ÂU TUẤN TƯỜNG

  xxxx560959

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TUẤN

  xxxx612236

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔ THANH

  xxxx628782

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM MINH TIẾN

  xxxx555836

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A.TÚ

  xxxx639688

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHUNG WON JIN

  xxxx449579

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH VĂN NGHIỆP

  xxxx877587

  Đã đăng ký, chờ hàng

  QUỐC CƯỜNG

  xxxx111333

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THƯƠNG LÊ

  xxxx739058

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ DUY

  xxxx815384

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HÌNH VĂN HOÀNG

  xxxx728226

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHÚ ĐẠO

  xxxx616996

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TIÊN

  xxxx010909

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THU

  xxxx751042

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C HOA

  xxxx533435

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C NGỌC ANH

  xxxx370002

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN VĂN THANH

  xxxx676711

  Đã đăng ký, chờ hàng

  KIM NGÂN

  xxxx374681

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HƯƠNG

  xxxx102834

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TUẤN

  xxxx458843

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HÙNG

  xxxx641536

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRAN BINH PHUONG

  xxxx818578

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN MINH

  xxxx581360

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BEN HUANG

  xxxx636945

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C SÁNG

  xxxx852166

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DƯƠNG NAM PHƯƠNG

  xxxx660859

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM THANH VĂN

  xxxx315890

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C PHẤN

  xxxx865999

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN NGỌC HÙNG

  xxxx113014

  Đã đăng ký, chờ hàng

  AMAI

  xxxx976238

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐÀO LÝ

  xxxx440341

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THI

  xxxx333678

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HOÀNG

  xxxx791878

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TRÚC

  xxxx526683

  Đã đăng ký, chờ hàng

  KHÁNH NHƯ TRẦN HỮU

  xxxx471585

  Đã đăng ký, chờ hàng

  GREG JAMESON

  xxxx756608

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRIỆU PHÚC QUÝ

  xxxx611304

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUY

  xxxx446363

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TÚ

  xxxx541944

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÙI XUÂN HUY

  xxxx840189

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ HỒNG ĐỨC

  xxxx565655

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HUY

  xxxx640774

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A QUỐC

  xxxx791336

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ ÂN

  xxxx691808

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN TUY PHONG

  xxxx629815

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ NGỌC ÁNH

  xxxx500908

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THƯ VĂN

  xxxx352200

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐĂNG HUY

  xxxx810066

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HUNG

  xxxx668188

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VẢI THỊNH HƯNG

  xxxx767870

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ THANH TÂM

  xxxx920809

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHING LEE

  xxxx620738

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ VĂN NGHĨA

  xxxx570992

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THIỀU QUANG THÁI

  xxxx623968

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHEN PO-YEN

  xxxx769023

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THI HOANG LAN LE

  xxxx693691

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TUẤN VÕ

  xxxx141253

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐÀO HỮU MINH TĨNH

  xxxx497155

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH CÔNG

  xxxx741998

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ VĂN TOÀN

  xxxx374592

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH CUONG

  xxxx070624

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN BÌNH

  xxxx909839

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH DƯƠNG

  xxxx757470

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TIÊN

  xxxx842415

  Đã đăng ký, chờ hàng

  GIA THÁI

  xxxx221601

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ XUÂN

  xxxx257915

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ ĐAN

  xxxx621494

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ PHƯƠNG

  xxxx545138

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANDREAS ARYANTA

  xxxx555242

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TẠ QUANG THẮNG

  xxxx804883

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HÀ  PHƯƠNG LINH

  xxxx392085

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THỐNG

  xxxx452439

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ KHƯƠNG

  xxxx738983

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VŨ XUÂN TÍN

  xxxx545499

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VÕ THANH DƯƠNG

  xxxx942969

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ THƠ

  xxxx565655

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TẤN

  xxxx643499

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THÁI NGỌC MINH

  xxxx103124

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYEN TIEN NAM

  xxxx882839

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG CÔNG HOAN

  xxxx993720

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG VĂN MINH

  xxxx301454

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VÕ CHÍ CÔNG

  xxxx865426

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NA

  xxxx742758

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ CHÚC VÀNG

  xxxx841210

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C HẢI

  xxxx392690

  Đã đăng ký, chờ hàng

  MATTHEW

  xxxx594795

  Đã đăng ký, chờ hàng

  KIM HOÀNG LƯ

  xxxx379369

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRƯỜNG

  xxxx012376

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

  xxxx691808

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH GIA PHÁT

  xxxx324847

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔNG THÀNH

  xxxx724800

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH PHONG

  xxxx691010

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HIẾU

  xxxx588933

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG TUẤN NGUYỄN

  xxxx648800

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THANH

  xxxx170200

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH PHƯƠNG

  xxxx793997

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN ANH CƯỜNG

  xxxx576567

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN CÔNG QUYẾT

  xxxx772789

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ARASAWA

  xxxx296665

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TRANG

  xxxx725539

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG KIM NGỌC

  xxxx353017

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH  THỊNH

  xxxx648861

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN MINH THÀNH

  xxxx290684

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DIỆP

  xxxx433268

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH THANH

  xxxx495863

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN PHƯỚC NGUYÊN

  xxxx743867

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ LOAN

  xxxx430425

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÙI NGỌC MINH

  xxxx629606

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN MINH HIẾU

  xxxx827199

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THÀNH

  xxxx630571

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NGỌC

  xxxx754966

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔ TÚ

  xxxx274386

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH.NGHĨA

  xxxx743156

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHI HAU

  xxxx439415

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C TRANG

  xxxx445727

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN PHÚC HÒA

  xxxx855898

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C.VY

  xxxx438036

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUỐC HỘI

  xxxx399672

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN VĂN ĐẠI

  xxxx344275

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÌNH HÁN TRƯƠNG

  xxxx813798

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C ANH

  xxxx544072

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A.CHEN

  xxxx598608

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH KIỆT

  xxxx357378

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHÚ CHI

  xxxx558628

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LỢI

  xxxx796442

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C TIẾN

  xxxx685507

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐẶNG QUỐC QUANG

  xxxx666793

  Đã đăng ký, chờ hàng

  XUÂN HỒNG

  xxxx411266

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH ĐỨC

  xxxx189718

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN THANH PHONG

  xxxx229427

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRUNG NGUYEN

  xxxx816564

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HẬU

  xxxx363284

  Đã đăng ký, chờ hàng

   NGUYỄN VĂN TRUNG

  xxxx454220

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH NHÂN

  xxxx154534

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG QUỐC ĐẠT

  xxxx392968

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HOÀN

  xxxx947149

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HẢI

  xxxx217115

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ DUNG

  xxxx087905

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THANH PHƯƠNG

  xxxx419945

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM MỸ LỢI

  xxxx478525

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NAM PHONG

  xxxx445945

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANTUM

  xxxx325108

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH BAO

  xxxx766528

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐƯỜNG MINH ĐỨC

  xxxx303099

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH DUY

  xxxx796568

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH QUÝ

  xxxx360479

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C CẨM THU

  xxxx770888

  Đã đăng ký, chờ hàng

   TRƯƠNG THỊ HƯƠNG

  xxxx503898

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CAO LE KHANH LY

  xxxx474344

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VƯƠNG VĂN THƯƠNG

  xxxx654623

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN DỨC ANH

  xxxx751578

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH CHÂU

  xxxx394998

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM THIÊN PHƯƠNG

  xxxx640084

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THANH LAM

  xxxx880224

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN CÔNG

  xxxx700076

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN ĐĂNG KHOA

  xxxx581810

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HƯƠNG ĐÀM

  xxxx346924

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH KIỆT

  xxxx796353

  Đã đăng ký, chờ hàng

  C HOA

  xxxx048083

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THI DƯƠNG

  xxxx651500

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHẠM TUYÊN

  xxxx079100

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A HẢI

  xxxx676474

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH VŨ

  xxxx740709

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÂM THANH HIẾU

  xxxx389477

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN VŨ THIÊN

  xxxx407231

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HỒNG THANH

  xxxx788008

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐÀO NGỌC HIẾU

  xxxx508518

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN THỊ YẾN HỒNG

  xxxx428235

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUY

  xxxx166433

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRƯƠNG THẾ KIỆT

  xxxx572222

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HỒ KHẢI QUỐC

  xxxx517587

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG THỊ HƯƠNG

  xxxx000552

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LUAN

  xxxx717594

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THẾ AN

  xxxx314168

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HARRY

  xxxx836699

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THÔNG KHẮC NGUYỄN

  xxxx328541

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐĂNG NHÂN

  xxxx974944

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HẢI

  xxxx326630

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH KHÁNH

  xxxx869592

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ PHƯỚC TRỌNG

  xxxx717458

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VĂN TY

  xxxx888577

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH NGHIEP NGUYEN

  xxxx335796

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TÙNG

  xxxx799708

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A.TÍNH

  xxxx367815

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRÍ

  xxxx583211

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A CHẨN

  xxxx471472

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TÚ

  xxxx990688

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUANG HIEN

  xxxx987844

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THU

  xxxx335845

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NGA

  xxxx560504

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A.DƯƠNG

  xxxx084982

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CAO THỊ LY LY

  xxxx358055

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THÚY

  xxxx743309

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐỨC HÙNG

  xxxx626306

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUYNH THANH

  xxxx553557

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DƯƠNG MƯỜI

  xxxx750705

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN SỸ HẬU

  xxxx717254

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐINH ĐĂNG BỐN

  xxxx337700

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUỐC TRUNG QUÂN

  xxxx631363

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HOÀNG

  xxxx947585

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐỒNG MINH SANH

  xxxx638234

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN TRỌNG HIẾU

  xxxx294924

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN THANH TRẦN

  xxxx836148

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN TUẤN HÙNG

  xxxx852369

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRỌNG

  xxxx464504

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN LÊ KHANH

  xxxx879846

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ PHUONG

  xxxx397001

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ ÂN

  xxxx318814

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN ĐỖ NGỌC

  xxxx866808

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH CƯỜNG

  xxxx183143

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HIẾU

  xxxx711279

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG ANH GIANG

  xxxx470989

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HỒNG NHUNG

  xxxx300551

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH PHƯƠNG

  xxxx047786

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHAN THẮNG THUẬN

  xxxx430040

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ELLY

  xxxx643687

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LƯU MỸ MÂY

  xxxx564563

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VÕ THỊ THU

  xxxx938761

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ PHƯỢNG

  xxxx700407

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN KIM NHÂN

  xxxx386082

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH DŨNG

  xxxx705437

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH CƯỜNG

  xxxx866115

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NGHI

  xxxx789071

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHƯƠNG PHẠM

  xxxx341723

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ LINH

  xxxx618401

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DŨNG

  xxxx512593

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH DU

  xxxx991610

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÙI MINH TRIỀU

  xxxx868173

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHEN

  xxxx718629

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HẠNH

  xxxx387329

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYEN PHI HUNG

  xxxx442270

  Đã đăng ký, chờ hàng

  QUÁCH NGỌC LỢI

  xxxx871649

  Đã đăng ký, chờ hàng

  KEVIN PHẠM

  xxxx136286

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHUNG NGỌC THANH UYÊN

  xxxx656615

  Đã đăng ký, chờ hàng

   NGUYỄN HẠO PHÁT

  xxxx559445

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HAO NGUYEN

  xxxx538567

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ THANH HÙNG

  xxxx921466

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHÂU LÊ THI NGỌC

  xxxx442127

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TUAN

  xxxx141497

  Đã đăng ký, chờ hàng

  BÍCH

  xxxx590052

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THUỶ

  xxxx847879

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DUYÊN

  xxxx199929

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HỒ QUỐC TUẤN

  xxxx217424

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRUNG

  xxxx643979

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A KHOA

  xxxx746936

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HÀ

  xxxx716288

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VĂN TIẾN DŨNG

  xxxx371663

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ TRINH

  xxxx809059

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYEN VAN LONG

  xxxx476701

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THỦY

  xxxx431841

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH DƯỠNG

  xxxx771998

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH TÂM BA

  xxxx541528

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN VĂN TY

  xxxx538938

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A VŨ

  xxxx558649

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DU NGỌC THANH

  xxxx644389

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH THỌ

  xxxx258341

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH MINH CẢNH

  xxxx778878

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN QUANG TÂN

  xxxx666588

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ PHÚC

  xxxx796116

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHÂU MỘNG THÙY

  xxxx881948

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUÝ LINH

  xxxx571088

  Đã đăng ký, chờ hàng

  THANH NGUYÊN

  xxxx328552

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ MAI

  xxxx375790

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ VY

  xxxx835460

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DAO TRONG HUY

  xxxx669408

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LINH

  xxxx302273

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN LÊ TUẤN PHONG

  xxxx593664

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ GIANG

  xxxx814443

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HẬU

  xxxx799833

  Đã đăng ký, chờ hàng

  QUANG THÀNH

  xxxx305041

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ QUỲNH

  xxxx028787

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HÀ

  xxxx548991

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH QUANG NGHĨA

  xxxx718988

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ Ý NHI

  xxxx539366

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOANG GIANG

  xxxx610184

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGÔ CHÍ DŨNG

  xxxx766655

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH MURATA

  xxxx120869

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THẢO

  xxxx877079

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH.TIẾN

  xxxx449963

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TUẤN CƯỜNG

  xxxx422061

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ NGA

  xxxx696405

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH PHONG

  xxxx502250

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DƯƠNG

  xxxx472473

  Đã đăng ký, chờ hàng

  A. VŨ

  xxxx313585

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HUỲNH

  xxxx671578

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HUỲNH THẾ HƯNG

  xxxx059549

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐẶNG TIỂU TÔ SA

  xxxx349551

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HIEU

  xxxx475969

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HELEN NGUYỄN

  xxxx444162

  Đã đăng ký, chờ hàng

  DUONG PHUC PHAN

  xxxx610603

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CÔ HỒNG

  xxxx638217

  Đã đăng ký, chờ hàng

  VÕ THÀNH TÀI

  xxxx181858

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH TRƯƠNG VĂN

  xxxx547969

  Đã đăng ký, chờ hàng

  LÊ QUANG DƯƠNG

  xxxx677931

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHƯỚC NGUYỄN

  xxxx516390

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH HIẾU

  xxxx538888

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ THẢO

  xxxx251401

  Đã đăng ký, chờ hàng

  QUOC HUY DOAN

  xxxx696405

  Đã đăng ký, chờ hàng

  PHONG NGUYEN

  xxxx726855

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG LONG

  xxxx517300

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRAN HOAI DANH

  xxxx926841

  Đã đăng ký, chờ hàng

  TRẦN QUỐC KIÊN

  xxxx969088

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN HỒ

  xxxx676474

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ANH LOI

  xxxx206566

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NGUYỄN LỘC

  xxxx246717

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CHỊ HUYỀN

  xxxx065301

  Đã đăng ký, chờ hàng

  ĐÔNG NGUYỄN

  xxxx984416

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG VINH

  xxxx460545

  Đã đăng ký, chờ hàng

  HOÀNG

  xxxx412783

  Đã đăng ký, chờ hàng

  NHẬT MINH

  xxxx370588

  Đã đăng ký, chờ hàng

  CẨM LINH

  xxxx322277

  Đã đăng ký, chờ hàng

  Mang thế giới trò chơi vào cuộc sống

  Bộ điều khiển không dây DualSense cho PS5 cung cấp phản hồi xúc giác đắm chìm , bộ kích hoạt thích ứng động và micrô tích hợp, tất cả đều được tích hợp vào một thiết kế mang tính biểu tượng.
  Adaptive Triggers Icon 03 En 15jun20

  Phản hồi xúc giác

  Cảm nhận phản hồi nhạy bén về mặt vật lý đối với các hành động trong trò chơi của bạn với bộ truyền động kép thay thế động cơ ầm ầm truyền thống. Trong tay bạn, những rung động năng động này có thể mô phỏng cảm giác của mọi thứ, từ môi trường đến độ giật của các loại vũ khí khác nhau.

  Haptic Feedback Icon 03 En 15jun20

  Kích hoạt thích ứng

  Trải nghiệm các mức lực và độ căng khác nhau khi bạn tương tác với các thiết bị và môi trường trong trò chơi của mình. Từ việc kéo dây cung ngày càng thắt chặt đến việc đạp phanh trên một chiếc xe đang chạy quá tốc độ, hãy cảm thấy được kết nối thể chất với các hành động trên màn hình của bạn.

  Tìm tiếng nói của bạn, chia sẻ niềm đam mê của bạn

  Dualsense Headphone Jack Image Block 01 En 02jul20 (1)

  Giắc cắm tai nghe và micrô tích hợp

  Trò chuyện trực tuyến với bạn bè 3 bằng micrô tích hợp - hoặc bằng cách kết nối tai nghe với giắc cắm 3,5 mm. Dễ dàng tắt tính năng chụp ảnh bằng giọng nói ngay lập tức bằng nút tắt tiếng chuyên dụng.

  Dualsense Create Button Image Block 01 En 23jul20

  Nút tạo

  Ghi lại và phát sóng khoảnh khắc chơi game hoành tráng nhất của bạn bằng nút tạo. Dựa trên sự thành công của nút SHARE tiên phong, "create" cung cấp cho người chơi nhiều cách hơn để sản xuất nội dung trò chơi và phát trực tiếp cuộc phiêu lưu của họ với thế giới.

  Một biểu tượng chơi game trong tay bạn

  Kiểm soát với thiết kế hai tông màu, cải tiến, kết hợp bố cục trực quan, mang tính biểu tượng với gậy nâng cao và thanh ánh sáng được mô phỏng lại.

  Các tính năng quen thuộc

  Bộ điều khiển không dây DualSense vẫn giữ lại nhiều tính năng của DUALSHOCK®, trở lại cho một thế hệ chơi mới.
  Dualsense Battery Image Block 02 En 30jun20

  Pin tích hợp

  Sạc và chơi, ngay bây giờ qua USB Type-C

  Dualsense Speaker Image Block 02 En 30jun20

  Loa tích hợp

  Các trò chơi chọn lọc có thêm một chiều kích với các hiệu ứng âm thanh có độ trung thực cao hơn phát ra từ bộ điều khiển.

  Dualsense Sensors Image Block 01 En 14jul20

  Cảm biến chuyển động

  Mang đến khả năng điều khiển chuyển động trực quan cho các trò chơi được hỗ trợ bằng cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển tích hợp.

  Dualsense Charging Station Image Block 01 En 02jul20
  Giỏ hàng
  0 items Giỏ hàng
  Blog

  Đăng nhập

  Chưa có tài khoản?